Informasjon

Implanterbar hjertestarter

Temaside om Korona

Hvordan avgjør man om du trenger hjertestarter?

Flere ulike undersøkelser inngår i en slik hjerteutredning. Et hjertekardiogram (EKG) er en av standardundersøkelsene. EKG'et kan gi holdepunkter for hvilken type rytmeforstyrrelse du har. Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse som gir informasjon om hvor godt hjertet fungerer, for eksempel om det er vesentlig svekket. Elektrofysiologiske målinger brukes til å avklare om det foreligger feil i hjertets elektriske system. Holtermonitorering innebærer at du går med en EKG-opptaker på deg i 24 timer. Dersom det oppstår rytmeforstyrrelser innenfor denne perioden, vil de bli fanget opp og legene kan finne ut hva slags type rytmeforstyrrelse det er.

Det er vanskelig å identifisere hvem som har nytte av hjertestarter. Dessverre er det slik at hos de fleste oppstår hjertestans uten noe forvarsel og medfører en plutselig hjertedød.

Forrige side Neste side