Informasjon

Lang QT-tid-syndrom

Lang QT-tid-syndrom (LQTS) er en forstyrrelse i hjertets elektriske system. Tilstanden kan arte seg som uforklarlig svimmelhet, besvimelser eller plutselig død hos ellers friske, unge personer.

Hva er lang QT-tid-syndrom?

Hjertet styres av elektriske signaler. Et normalt hjerteslag starter ved at et elektrisk signal dannes i det som kalles sinusknuten i høyre forkammer. Signalet brer seg fra sinusknuten til et annet knutepunkt på overgangen mellom høyre forkammer og hjertekammer (AV-knuten). Derfra brer signalet seg ut i begge hjertekamrene. På sin vei gjennom hjertet utløser det elektriske signalet sammentrekninger i hjertemuskelen. I takt med utbredelsen av det elektriske signalet starter sammentrekningene i forkamrene og avsluttes med sammentrekning av hjertekamrene. Til sammen utgjør dette ett hjerteslag.

Hjerte - ledningssystemet
Hjertets ledningssystem

Et hjertekardiogram, EKG, viser den elektriske hjerterytmen. Hvert hjerteslag er karakterisert ved et bestemt sett av elektriske utslag på EKG'et. Det skilles mellom P-, Q-, R-, S-, T- og noen ganger U-bølger. Disse bølgene har et bestemt mønster, og de har en forholdsvis fast avstand i tid mellom hverandre.

Elektriske utslag på EKG

Lang QT-tid-syndrom betyr at avstanden i tid mellom Q-bølgen og T-bølgen er for lang. Pasienter med langt QT-intervall er disponerte for rytmeforstyrrelser i hjertet. Disse rytmeforstyrrelsene kan være alvorlige, og de fører i noen tilfeller til plutselig død hos barn og yngre personer.

Tilstanden er forholdsvis sjelden, men er sannsynligvis hyppigere enn vi tidligere har trodd. Det anslås at lang QT-tid-syndrom forekommer hos 1 person per 3000-5000 individer. Tilstanden viser seg ofte med symptomer i ung barne- eller ungdomsalder.

Neste side