Informasjon

Lang QT-tid-syndrom

Lang QT-tid-syndrom (LQTS) er en forstyrrelse i hjertets elektriske system. Tilstanden kan arte seg som uforklarlig svimmelhet, besvimelser eller plutselig død hos ellers friske, unge personer.

Årsak

Lang QT-tid-syndrom er i de fleste tilfeller en arvelig tilstand, og det kan derfor være familiær opphopning av tilstanden. Den vanligste formen (Romano-Ward syndrom) arves såkalt autosomalt dominant. Det vil si at man kan få sykdom selv om kun en av foreldrene har egenskapen. En sjelden variant kalles Jervell og Lange-Nielsen syndrom. Ved dette syndromet foreligger samtidig medfødt døvhet. Totalt er det funnet 13 ulike arvelige varianter av lang QT-tid syndrom (LQT1-LQT13).

Lang QT-tid-syndrom kan også forekomme uten at det foreligger noen arvelig disposisjon (ervervet tilstand). Som regel skyldes dette bruk av legemidler som påvirker hjerterytmen. Personer som av en eller annen grunn har svært langsom puls, kan være disponerte for denne ervervede formen for lang QT-tid-syndrom.

Faren med et forlenget QT-segment er at det disponerer for anfall med en farlig hjerterytme (ventrikkeltakykardi, torsade de points). Slike anfall går i de fleste tilfellene over av seg selv, men de kan også forårsake hjertestans og død.

Forrige side Neste side