Informasjon

Lang QT-tid-syndrom

Symptomer

Før et hjerteanfall opptrer, er vedkommende som regel helt frisk og uten tegn til sykdom. Uten forvarsel kan et anfall inntre og arter seg vanligvis som en nesten-besvimelse, eller en besvimelse, eventuelt kun som et anfall av svimmelhet. Hjertet kan også stanse og medføre plutselig død.

Et anfall med rytmeforstyrrelse på grunn av lang QT-tid kan utløses av spenning og aktivitet, eller sterke følelsesmessige reaksjoner. Det er grunnen til at anfallene ofte melder seg under idrettsaktivitet eller trening. LQTS er en av de kjente årsakene til plutselig død hos unge idrettsutøvere.

Forrige side Neste side