Informasjon

Lang QT-tid-syndrom

Lang QT-tid-syndrom (LQTS) er en forstyrrelse i hjertets elektriske system. Tilstanden kan arte seg som uforklarlig svimmelhet, besvimelser eller plutselig død hos ellers friske, unge personer.

Diagnostikk

Diagnosen stilles vanligvis etter et anfall med besvimelse, eventuelt etter vellykka gjenoppliving etter hjertestans. I noen tilfeller stilles diagnosen etter et plutselig dødsfall hos et familiemedlem, hvor utredning av andre familiemedlemmer avslører tilstanden. Hos noen stilles diagnosen etter at et tilfeldig EKG har vist QT-forlengelse.

Ved den fysiske undersøkelsen av pasienten finner legen som regel helt normale forhold. Det er EKG med måling av QT-intervallet som gir diagnosen. Diagnosen bør stilles av hjertespesialist. Vanligvis vil det samtidig bli foretatt en ultralydundersøkelse av hjertet, ekkokardiografi, for å utelukke andre sykdommer og for å lete etter eventuell underliggende hjertesykdom. For de aller fleste vil ekkokardiografien vise normale forhold.

Det anbefales å foreta en gentesting dersom man oppdager forlenget QT-tid. Utfallet av gentestingen kan ha betydning for valg av behandling, og for rådgivning i forhold til familiemedlemmer.

Forrige side Neste side