Informasjon

Lang QT-tid-syndrom

Diagnostikk

Diagnosen stilles vanligvis etter et anfall med besvimelse, eventuelt etter vellykka gjenoppliving etter hjertestans. I noen tilfeller stilles diagnosen etter et plutselig dødsfall hos et familiemedlem, hvor utredning av andre familiemedlemmer avslører tilstanden. Hos noen stilles diagnosen etter at et tilfeldig EKG har vist QT-forlengelse.

Ved den fysiske undersøkelsen av pasienten finner legen som regel helt normale forhold. Det er EKG med måling av QT-intervallet som gir diagnosen. Diagnosen bør stilles av hjertespesialist. Vanligvis vil det samtidig bli foretatt en ultralydundersøkelse av hjertet, ekkokardiografi, for å utelukke andre sykdommer og for å lete etter eventuell underliggende hjertesykdom. For de aller fleste vil ekkokardiografien vise normale forhold.

Det anbefales å foreta en gentesting dersom man oppdager forlenget QT-tid. Utfallet av gentestingen kan ha betydning for valg av behandling, og for rådgivning i forhold til familiemedlemmer.

Forrige side Neste side