Informasjon

Lang QT-tid-syndrom

Behandling

Behandlingen kan deles i korttids- og langtids-strategier. Korttidsstrategien dreier seg om å få stanset et akutt anfall, det vil si å få gjenopprettet normal hjerterytme for å hindre plutselig død. Langtidsstrategien har som formål å forebygge fremtidige anfall.

Korttidsstrategien innebærer straksbehandling av ustabile rytmer (torsade de points) - som regel med hjertestarter. Det er avgjørende for utfallet av en hjertestans at de nærmeste straks setter i gang med hjerte-lungeredning inntil man får tilgang på en hjertestarter.

Ved ervervet lang QT-tid-syndrom er stans i bruken av utløsende medikament ofte det eneste som er nødvendig for å hindre nye anfall.

Alle pasienter med lang QT-tid syndrom må være nøye med å informere om tilstanden dersom det er aktuelt å bruke nye medisiner. Mange ulike medikamenter kan føre til forlenging av QT- tiden. Slike medikamenter må unngås!

Hjørnestenen i langtidsstrategien er livslang bruk av medisintypen betablokkere. Denne medisinen stabiliserer hjertet og kan forhindre anfall. I alvorlige tilfeller hvor risiko for nye episoder bedømmes å være stor, er det aktuelt å operere inn en hjertestarter og pacemaker.

Idrettsutøvere tilrås å avslutte karriæren. Siden harde fysiske anstrengelser og uttalt stress kan utløse et hjerteanfall, frarådes det å drive konkurranseidrett

Forrige side Neste side