Informasjon

Lang QT-tid-syndrom

Prognose

Lang QT-tid-syndrom kan føre til plutselig hjertedød hos ellers friske, unge individer. Samlet ser det ut til at ca. 6% av dem med denne tilstanden dør før de er 40 år gamle. Det er godt håp om at andelen tidlige dødsfall kan reduseres dersom tilstanden oppdages tidlig, for eksempel ved genetisk testing av familiemedlemmer til pasienter med påvist lang QT-tid. 

Ekspertene antar at de fleste anfall går over av seg selv, og at bare 4-5% av anfallene fører til hjertestans og død.

Behandling med betablokker gir god prognose for de fleste. Pasienter som får operert inn en pacemaker med hjertestarter har også meget god prognose.

Forrige side Neste side