Informasjon

Supraventrikulær takykardi (SVT), hurtig forkammerrytme

Hurtig forkammerrytme er den vanligste rytmeforstyrrelsen i hjertet, og den omfatter flere ulike rytmeforstyrrelser.

Hva forårsaker hjertearytmi?

Hjerte - innvendig
Hjerte - innvendig

Hjertet er inndelt i fire kammer med to kammer på høyre og to kammer på venstre side. På hver side er det et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel) som samarbeider om å pumpe blodet ut i kretsløpet. Kamrene på høyre side pumper blodet ut i lungekretsløpet, og kamrene på venstre side pumper blodet ut i det store kretsløpet.

Hva er supraventrikulær takykardi (SVT)?

Ved hvert hjerteslag fungerer de to kamrene på samme side som to pumper. Først trekker de mindre forkamrene seg sammen og fyller de avslappede hjertekamrene med blod. Like etter trekker de kraftige hjertekamrene seg sammen og pumper blod ut i kretsløpene samtidig som klaffene til forkamrene lukkes, og forkamrene fylles med blod igjen. Effektiv blodsirkulasjon krever en rytmisk samordning av forkamrene og hjertekamrene for å få best mulig pumpeeffekt. I tillegg kreves det god kontroll over pulsen, dvs. hastigheten på hjerteslagene, som normalt er 60-100 slag per minutt når kroppen er i hvile. Samordningen av disse to mekanismene utføres via hjertets elektriske system. Du kan lese om hjertets elektriske system her.

SVT er den vanligste rytmeforstyrrelsen i hjertet, og den omfatter flere ulike rytmeforstyrrelser. Høy puls på grunn av unormalt rask forkammerrytme er en mer folkelig betegnelse på supraventrikulær takykardi. Supraventrikulær betyr den delen av hjertet som utgjøres av forkamrene (atriene). Takykardi betyr at hjertet slår raskt, pulsen er høy. Forbigående anfall med slik hurtig puls kalles paroksysmal (anfallsvis) supraventrikulær takykardi.

atrietakykardi

Det er viktig at hjertekamrene og forkamrene er synkroniserte, det vil si at de slår i samme rytme. Dersom forkamrene pumper svært hurtig, kan det ved noen rytmeforstyrrelser være vanskelig for hjertekamrene å henge med. Da kan den situasjonen oppstå at de to delene av hjertet arbeider uavhengige av hverandre. Om det skjer, vil hjertet pumpe mindre effektivt, og det kan være nødvendig med behandling for å gjenopprette en felles rytme. Atrieflimmer og atrieflutter er eksempler på en slik tilstand.

Neste side