Informasjon

Supraventrikulær takykardi (SVT), hurtig forkammerrytme

Når bør du oppsøke lege?

Om du opplever hurtig hjerterytme i kombinasjon med svimmelhet og/eller besvimelsestendens, brystsmerter eller åndenød, bør du oppsøke lege raskest mulig. Ikke forsøk å kjøre til sykehuset på egen hånd. Ring 113 og be om hjelp.

Raske forkammerrytmer er sjeldent livstruende, unntaket er hvis du har annen alvorlig hjertesykdom. Du bør kontakte helsepersonell dersom det er første gangen du opplever fenomenet, og symptomene varer lengre enn noen få minutter. Hvis du har hatt liknende episoder tidligere, men anfallet denne gangen varer lengre eller er mer plagsomt enn før, bør du også søke hjelp.

Forrige side Neste side