Informasjon

Supraventrikulær takykardi (SVT), hurtig forkammerrytme

Temaside om Korona

Diagnostikk

Ved plagsomme og hyppige plager bør du utredes slik at man finner ut hvilken rytmeforstyrrelse det dreier seg om. En rekke undersøkelser kan være aktuelle.

EKG

Dette er en smertefri og rask undersøkelse som kartlegger den elektriske aktiviteten i hjertet ditt. Det gjøres ved at elektroder festes til huden på brystkassen, armene og beina. Undersøkelsen viser om du har en pågående rytmeforstyrrelse, og den kan i noen tilfeller også påvise årsaken til en slik forstyrrelse. Denne undersøkelsen kan gjøres hos allmennlegen, og den kan i mange tilfeller være den eneste undersøkelsen som er nødvendig. 

24-timers EKG

I mange tilfeller er den unormale hjerterytmen noe som kommer og går, og i slike tilfeller kan det være vanskelig å få tatt et EKG under anfall. Det kan være nyttig å få registrert anfallet med EKG, og for å øke sjansen for å "fange opp" anfallet, kan man sette på deg EKG-utstyr som du går med i flere døgn. Dette kalles Holter-monitorering, og innebærer at du får koplet på et EKG-apparat som registrerer hjerterytmen din mens du er i vanlig aktivitet. Du vil også bli bedt om å føre "dagbok" mens apparatet er koplet på, slik at man kan se om det er samsvar mellom dine subjektive plager og eventuelle EKG-endringer, og om det er særskilte aktiviteter som utløser episodene.

Belastnings-EKG

Denne undersøkelsen utføres ved at man først tar et EKG i hvile, deretter tas EKG mens hjertet belastes ved at du går på en tredemølle eller sykler på en ergometersykkel. Dersom du ikke er i stand til å belaste hjertet gjennom fysisk aktivitet, kan det gis et legemiddel som kortvarig belaster hjertet. 

Ekkokardiografi

Dette er en ultralydundersøkelse av hjertet. Ved hjelp av en liten håndholdt sender/mottaker av ultralyd på brystkassen din, får man fremstilt bilder av hjertet på en skjerm. Legen kan ved hjelp av bildene bedømme hvor godt hjertet ditt pumper, om det er områder i hjertemuskelen som ikke fungerer normalt og om klaffene i hjertet virker som de skal. I noen tilfeller kan denne undersøkelsen være nødvendig å gjøre via spiserøret (transøsofageal ekkokardiografi) for å få et mer fullstendig bilde.

Hjertekateterisering og koronar angiografi

Slike undersøkelser er nødvendige dersom du opplever symptomer som brystsmerter, åndenød, bevissthetstap og man mistenker sykdom i kransårene (angina pektoris eller hjerteinfarkt). Dette er undersøkelser som gjøres i lokalbedøvelse med innstikk via en blodåre på underarmen, eventuelt i lysken. Undersøkelsen gir legen mulighet til å vurdere kransårene rundt hjertet og blodstrømmen gjennom hjertet.

Elektrofysiologiske tester

Hvis man finner tegn til feil på hjertets elektriske ledningssystem, kan det være påkrevd å gjøre grundigere undersøkelser av ledningssystemet. Dette er undersøkelser som gjøres ved at flere små sensorer plasseres i hjertekamrene dine via et kateter (les mer om dette under hjertekateterisering), og disse sensorene registrerer den elektriske aktiviteten i hjertet ditt. Undersøkelsen gjøres i lokalbedøvelse. Ofte foretas radiofrekvensablasjon samtidig (les mer om det senere).

Forrige side Neste side