Informasjon

Supraventrikulær takykardi (SVT), hurtig forkammerrytme

Temaside om Korona

Medisinsk behandling

Mange ulike mekanismer kan være årsak til din hurtige hjerterytme, noe som også innebærer at det finnes mange måter å gjenopprette normal hjerterytme på. Dersom du har lavt blodtrykk, brystsmerter eller et sviktende hjerte, betraktes tilstanden som ustabil, og du bør behandles på sykehus, kanskje trenger du et elektrisk støt for å gjenopprette normal rytme.

Akuttbehandling

Hvis legen finner at helsetilstanden din er stabil, kan han eller hun forsøke følgende:

  • Be deg prøve å holde pusten, eventuelt hoste, ev. stramme magesmusklene (jfr. ovenfor)
  • Gi lett massasje mot halsen din. Dette er et tiltak som kun bør utføres av helsepersonell og under kontrollerte betingelser
  • En rekke medisiner kan bremse hjertet ditt. Disse gis som regel rett i blodet (intravenøst)

Senere behandling i akuttfasen

Dersom medisin heller ikke har effekt, eller rask overgang til normal rytme anses som viktig, kan såkalt elektrokonvertering (elektrisk strømstøt) utført i narkose, være et alternativ.

Langtidsbehandling

Dersom du har hyppige og plagsomme anfall, og medisin hjelper, kan du bruke slik medisin fast for å unngå anfall. Det finnes flere ulike medisiner til dette formålet. Dersom det viser seg at medisinen ikke hjelper, eller du har plagsomme bivirkninger av medisinen, bør du henvises til spesialist for å vurdere radiofrekvensablasjon.

Radiofrekvensablasjon

Dersom den hurtige hjerterytmen din skyldes unormale elektriske rytmesentra eller baner i hjertet ditt, kan det være nødvendig å "brenne av" disse punktene/banene i hjertet. Dette gjøres ved at man fører et kateter via blodårene dine og inn til hjertet, for så å ødelegge akkurat de små punktene som forårsaker de uregelmessige hjerteslagene. Dette gjøres vanligvis i lokalbedøvelse.

Forrige side Neste side