Informasjon

Takykardier - hurtig puls

Ventrikkeltakykardi

Dette er raske, regelmessige hjerteslag forårsaket av unormale elektriske impulser som oppstår i ventriklene. Det kan få ventriklene til å slå mer enn 200 slag per minutt. De fleste tilfeller av ventrikkeltakykardi forekommer hos personer som har kjent hjertesykdom som for eksempel angina pectoris eller hjerteinfarkt. Noen ganger er anfall med ventrikkeltakykardi svært kortvarige, fra få sekunder opptil 30 sekunder. Imidlertid kan anfall med ventrikkeltakykardi være et varsel om alvorligere ventrikkelarytmi.

Et langvarig anfall med ventrikkeltakykardi er en akuttmedisinsk nødsituasjon. Det kan gi hjertebank, svimmelhet, besvimelse og i verste fall død. Uten rask behandling kan en ventrikkeltakykardi gå over i en ventrikkelflimmer (se nedenfor).

En sjelden gang forekommer ventrikkeltakykardi i et ellers friskt hjerte. Slike tilfeller er langt mindre alvorlige, men tilstanden må legeundersøkes.

Forrige side Neste side