Informasjon

Takykardier - hurtig puls

Langt QT-syndrom

Dette syndromet er enten ervervet eller en arvelig tilstand. Blant eldre mennesker kan denne sjeldne arytmien utløses av ett eller en kombinasjon av ulike medikamenter, mange er i vanlig bruk. Disse medikamentene påvirker hjertets elektriske funksjon. Lang QT-syndrom er ofte en arvelig tilstand der en feil i de mikroskopiske kanalene på overflaten av hjertecellene, får dem til å fungere uhensiktsmessig. QT-tiden avleses på et elektrokardiogram (EKG). Lang QT-tid gir i seg selv ingen symptomer, men tilstanden disponerer for farlige forstyrrelser av hjerterytmen, og det kan være økt risiko for plutselig død.

Forrige side Neste side