Informasjon, tilstand

Ventrikkeltakykardi

Ventrikkeltakykardi er definert ved 3 eller flere påfølgende hjerteslag som er utløst i selve hjertekammeret, og med en hastighet som tilsvarer mer enn 100 slag per minutt. Ses oftest som komplikasjon til annen hjertesykdom.

Hva er ventrikkeltakykardi?

Hjertets ledningesystem
Hjertets ledningesystem

Hjertet består av to forkamre og to hjertekamre - de sistnevnte kalles også ventrikler. Takykardibetyr hurtig hjertefrekvens. Et hjerteslag starter vanligvis med at et område i høyre forkammer sender ut en elektrisk impuls som sprer seg nedover hjertets elektriske ledningssystem til hjertekamrene. Når impulsen når ned til hjertekamrene, trekker de seg sammen.

En elektrisk impuls kan også oppstå andre steder i ledningssystemet. Når den oppstår i hjertekamrene, kaller vi den påfølgende sammentrekningen av hjertekamrene for et ventrikulært slag. Ventrikkeltakykardi er definert som 3 eller flere påfølgende ventrikulære slag med frekvens over 100 slag per minutt. Hyppigst vil pulsen/hjertefrekvensen ligge i området 160-240 slag per minutt. Ventrikkeltakykardier deles inn i ikke-vedvarende (mindre enn 30 sekunder) og vedvarende (mer enn 30 sekunder).

Korte episoder med ventrikkeltakykardi opptrer hyppig i de første 48 timene etter et hjerteinfarkt. Ventrikulære ekstrasystoler (enkeltstående ekstraslag) er i seg selv et vanlig fenomen som stort sett ikke krever behandling.

ventrikkeltakykardi
Animasjon av ventrikkeltakykardi
Neste side