Informasjon, tilstand

Ventrikkeltakykardi

Diagnostikk

Korte anfall med hjertebank, tungpust, brystsmerter, svimmelhet, eventuelt besvimelse eller nær besvimelse, er vanlige symptomer ved kortvarige ventrikkeltakykardier. Opplysninger om tidligere hjerteinfarkt eller annen sykdom i hjertemuskelen styrker mistanken om diagnosen.

Medikament- og alkoholbruk kan også disponere for tilstanden. Overforbruk av alkohol kan gi hjertemuskelskade som disponerer for ventrikkeltakykardi. Mange medikamenter som virker på hjertet, kan utløse og/eller forverre visse former for ventrikkeltakykardi.

Ved undersøkelse av pasienten under et anfall med takykardi, trenger det ikke være noen spesielle funn utover rask hjertefrekvens og rask puls. Men ofte vil pasienten ha svekket blodsirkulasjon. Det kan arte seg som sjokk - døsighet, kalde og klamme hender og føtter, nedsatt urinproduksjon - eller væskefylte lunger. Ventrikkelflimmer -totalt uryddig spredning av impulser i hjertekammerene - fører til opphør av hjertets pumpefunksjon. Pasienten får sirkulasjonsstans og mister bevisstheten i løpet av få sekunder.

Andre undersøkelser

Ventrikkeltakykardi
Ventrikkeltakykardi

EKG gir et bilde av den elektriske aktiviteten i hjertet. Ved ventrikkeltakykardier viser EKG hurtig rytme, og utseendet av kompleksene er betydelig endret fra det normale. Diagnosen er i de fleste tilfellene enkel når man har et EKG.

Blodprøver med henblikk på hjerteinfarkt kan gi viktig informasjon. Måling av kalium og magnesium i blod, samt nivå av eventuelle medikamenter blir også kontrollert.

Spesialundersøkelser som kan bli aktuelle i utredningen, er EKG med elektrode i spiserøret, ultralydundersøkelse av hjertet og røntgen-framstilling av hjertets blodkar ved hjelp av innsprøyting av kontrast.

Forrige side Neste side