Informasjon, tilstand

Ventrikkeltakykardi

Ventrikkeltakykardi er definert ved 3 eller flere påfølgende hjerteslag som er utløst i selve hjertekammeret, og med en hastighet som tilsvarer mer enn 100 slag per minutt. Ses oftest som komplikasjon til annen hjertesykdom.

Behandling

Målet med behandlingen er å stoppe anfall og forebygge nye anfall. Flere av medikamentene som brukes kan gi alvorlige bivirkninger og kan i seg selv utløse alvorlige rytmeforstyrrelser.

Det er viktig å utelukke underliggende årsaker til ventrikkeltakykardi som elektrolyttforstyrrelser, hjerteinfarkt, oksygenmangel, bivirkning av medisin, anemi, lavt blodtrykk, hjertesvikt.

Akutt ventrikkeltakykardi

Korte anfall med ventrikkeltakykardi tidlig i forløpet av et hjerteinfarkt er som oftest ikke behandlingskrevende. Unntak er ventrikkeltakykardi med varighet over 30 sekunder, eller kortvarig takykardi hvor pasienten blir medtatt under anfall.

Ved ustabil sirkulasjon gjøres det raskt såkalt elektrokonvertering, dvs strømstøt over brystkassen. Ved stabil sirkulasjon (pasienten er lite plaget) brukes mer tid på diagnostikk, før en elektrokonverterer, gir medikamenter eller pacer (det vil si sender elektriske impulser som konkurrerer ut hjertets egne). Dersom det foreligger akutt hjerteinfarkt, gjøres såkalt PCI, det vil si at en blokker ut eventuelle trange partier i kransårene. Dersom det er uttalte forandringer i kransårene, kan det også bli aktuelt med by-pass-operasjon.

Forebygging av ventrikkeltakykardi

Avgjørende for behandlingen er om det foreligger vedvarende eller ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi, god eller dårlig funksjon i venstre hjertekammer, dårlig blodsirkulasjon til hjertemuskelen eller ikke, påvirkning av sirkulasjonen ved anfall eller ikke, akutt hjerteinfarkt eller ikke. Ved alvorlige symptomer og sviktende venstre hjertekammer får de fleste implantert en defibrillator som sender strømstøt som avbryter den unormale impulsdannelsen. Det kan være aktuelt å gi medikamenter (betablokker, amiodaron) som motvirker tendensen til ventrikkeltakykardi.

Ventrikkelflimmer

Krever øyeblikkelig strømstøt. Ved ventrikkelflimmer pumper ikke hjertet blod og tilstanden er livstruende.

Medikamentell behandling

Flere medikamenter er aktuelle. Mest brukt er amiodarone, andre alternativ er betablokker, lidokain eller prokainamid.

Kirurgi

Aktuelle inngrep kan være bypass-kirurgi på hjertets kranspulsårer (syr på en blodåre før etter et passasjehinder slik at blodet kan ta en alternativ vei); implantasjon av automatisk defibrillator (gir strømstøt som avbryter ventrikkeltakykardi); fjerning av eventuell utposning av hjertekammeret; fjerning av unormale ledningsfibre mellom forkamre og hjertekamre.

Forrige side Neste side