Informasjon, tilstand

Ventrikkeltakykardi

Behandling

Målet med behandlingen er å stoppe anfall og forebygge nye anfall. Flere av medikamentene som brukes kan gi alvorlige bivirkninger og kan i seg selv utløse alvorlige rytmeforstyrrelser.

Det er viktig å utelukke underliggende årsaker til ventrikkeltakykardi som elektrolyttforstyrrelser, hjerteinfarkt, oksygenmangel, bivirkning av medisin, anemi, lavt blodtrykk, hjertesvikt.

Akutt ventrikkeltakykardi

Korte anfall med ventrikkeltakykardi tidlig i forløpet av et hjerteinfarkt er som oftest ikke behandlingskrevende. Unntak er langvarig ventrikkeltakykardi ,eller kortvarig takykardi hvor pasienten blir medtatt under anfallet.

Ved ustabil sirkulasjon gjøres det raskt såkalt elektrokonvertering, dvs strømstøt over brystkassen. Ved stabil sirkulasjon (pasienten er lite plaget) brukes mer tid på diagnostikk, før en elektrokonverterer, gir medikamenter eller pacer (det vil si sender elektriske impulser som konkurrerer ut hjertets egne). Dersom det foreligger akutt hjerteinfarkt, gjøres såkalt PCI, det vil si at en blokker ut eventuelle trange partier i kransårene. Dersom det er uttalte forandringer i kransårene, kan det også bli aktuelt med by-pass-operasjon.

Forebygging av ventrikkeltakykardi

Avgjørende for behandlingen er om det foreligger vedvarende eller ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi, god eller dårlig funksjon i venstre hjertekammer, dårlig blodsirkulasjon til hjertemuskelen eller ikke, påvirkning av sirkulasjonen ved anfall eller ikke, akutt hjerteinfarkt eller ikke. Ved alvorlige symptomer og sviktende venstre hjertekammer får de fleste implantert en defibrillator som sender strømstøt som avbryter den unormale impulsdannelsen. Det kan være aktuelt å gi medikamenter som motvirker tendensen til ventrikkeltakykardi.

Ventrikkelflimmer

Krever øyeblikkelig strømstøt, og HLR fram til strømstøt kan gis. Ved ventrikkelflimmer pumper ikke hjertet blod, og uten behandling fører det raskt til død. 

Medikamentell behandling

Flere medikamenter er aktuelle. Mest brukt er amiodarone eller betablokker

Kirurgi

Aktuelle inngrep kan være bypass-kirurgi på hjertets kranspulsårer (syr på en blodåre før etter et passasjehinder slik at blodet kan ta en alternativ vei); implantasjon av automatisk defibrillator (gir strømstøt som avbryter ventrikkeltakykardi); fjerning av eventuell utposning av hjertekammeret; fjerning av unormale ledningsfibre mellom forkamre og hjertekamre.

Forrige side Neste side