Informasjon, tilstand

Ventrikkeltakykardi

Prognosen

Ventrikkeltakykardi oppstår ofte som en komplikasjon til et tidligere hjerteinfarkt, eller på grunn av annen hjertesykdom. Ventrikkeltakykardi debuterer ofte kort tid etter infarktet, men tilstanden kan også komme måneder eller år senere. Ventrikkeltakykardi kan utvikle seg til ventrikkelflimmer som ubehandlet fører til død.

Avgjørende for langtidsutsiktene er funksjonen til venstre hjertekammer. Ventrikulær takykardi av ukjent årsak kan av og til ses hos yngre pasienter (kortvarig) og har god prognose. Ved ventrikulære takykardier hos pasienter med karsykdom i hjertet, hjerteklaffsykdom eller sykdom i hjertemuskelen, er prognosen mer alvorlig. Forbigående ventrikkeltakykardi som opptrer tidlig i forløpet av et akutt hjerteinfarkt, har god prognose. 

Ventrikkelflimmer i forbindelse med et hjerteinfarkt er en alvorlig tilstand med overhengende livsfare. Dersom slike anfall ikke går over av seg selv etter kort tid, bruker man elektrisk støt for å normalisere hjerterytmen. Denne komplikasjonen er en av de viktigste årsakene til at pasienter overvåkes på hjerteavdeling de første ett til to døgn etter et hjerteinfarkt.

Forrige side Neste side