Informasjon, tilstand

Ventrikkeltakykardi

Ventrikkeltakykardi er definert ved 3 eller flere påfølgende hjerteslag som er utløst i selve hjertekammeret, og med en hastighet som tilsvarer mer enn 100 slag per minutt. Ses oftest som komplikasjon til annen hjertesykdom.

Hva er ventrikkeltakykardi?

Hjertets ledningesystem
Hjertets ledningesystem

Hjertet består av to forkamre og to hjertekamre - de sistnevnte kalles også ventrikler. Takykardibetyr hurtig hjertefrekvens. Et hjerteslag starter vanligvis med at et område i høyre forkammer sender ut en elektrisk impuls som sprer seg nedover hjertets elektriske ledningssystem til hjertekamrene. Når impulsen når ned til hjertekamrene, trekker de seg sammen.

En elektrisk impuls kan også oppstå andre steder i ledningssystemet. Når den oppstår i hjertekamrene, kaller vi den påfølgende sammentrekningen av hjertekamrene for et ventrikulært slag. Ventrikkeltakykardi er definert som 3 eller flere påfølgende ventrikulære slag med frekvens over 100 slag per minutt. Hyppigst vil pulsen/hjertefrekvensen ligge i området 160-240 slag per minutt. Ventrikkeltakykardier deles inn i ikke-vedvarende (mindre enn 30 sekunder) og vedvarende (mer enn 30 sekunder).

Korte episoder med ventrikkeltakykardi opptrer hyppig i de første 48 timene etter et hjerteinfarkt. Ventrikulære ekstrasystoler (enkeltstående ekstraslag) er i seg selv et vanlig fenomen som stort sett ikke krever behandling.

ventrikkeltakykardi
Animasjon av ventrikkeltakykardi

Årsaker

Korte perioder med ventrikkeltakykardi kan ses ved hjertesykdom med nedsatt blodtilførsel til hjertemuskelen. Det ses særlig hyppig i forbindelse med hjerteinfarkt. Andre årsaker kan være sykdom i hjertemuskelen, bivirkning av medikamenter mot rytmeforstyrrelser i hjertet (!), betennelse i hjertemuskelen og forgiftninger.

Disponerende faktorer er hjertesvikt, lav oksygentilførsel, infeksjon og forstyrrelse i kaliumnivå eller magnesiumnivå i blod.

Diagnostikk

Korte anfall med hjertebank, tungpust, brystsmerter, svimmelhet, eventuelt besvimelse eller nær besvimelse, er vanlige symptomer ved kortvarige ventrikkeltakykardier. Opplysninger om tidligere hjerteinfarkt eller annen sykdom i hjertemuskelen styrker mistanken om diagnosen.

Medikament- og alkoholbruk kan også disponere for tilstanden. Overforbruk av alkohol kan gi hjertemuskelskade som disponerer for ventrikkeltakykardi. Mange medikamenter som virker på hjertet, kan utløse og/eller forverre visse former for ventrikkeltakykardi.

Ved undersøkelse av pasienten under et anfall med takykardi, trenger det ikke være noen spesielle funn utover rask hjertefrekvens og rask puls. Men ofte vil pasienten ha svekket blodsirkulasjon. Det kan arte seg som sjokk - døsighet, kalde og klamme hender og føtter, nedsatt urinproduksjon - eller væskefylte lunger. Ventrikkelflimmer -totalt uryddig spredning av impulser i hjertekammerene - fører til opphør av hjertets pumpefunksjon. Pasienten får sirkulasjonsstans og mister bevisstheten i løpet av få sekunder.

Andre undersøkelser

Ventrikkeltakykardi
Ventrikkeltakykardi

EKG gir et bilde av den elektriske aktiviteten i hjertet. Ved ventrikkeltakykardier viser EKG hurtig rytme, og utseendet av kompleksene er betydelig endret fra det normale. Diagnosen er i de fleste tilfellene enkel når man har et EKG.

Blodprøver med henblikk på hjerteinfarkt kan gi viktig informasjon. Måling av kalium og magnesium i blod, samt nivå av eventuelle medikamenter blir også kontrollert.

Spesialundersøkelser som kan bli aktuelle i utredningen, er EKG med elektrode i spiserøret, ultralydundersøkelse av hjertet og røntgen-framstilling av hjertets blodkar ved hjelp av innsprøyting av kontrast.

Behandling

Målet med behandlingen er å stoppe anfall og forebygge nye anfall. Flere av medikamentene som brukes kan gi alvorlige bivirkninger og kan i seg selv utløse alvorlige rytmeforstyrrelser.

Det er viktig å utelukke underliggende årsaker til ventrikkeltakykardi som elektrolyttforstyrrelser, hjerteinfarkt, oksygenmangel, bivirkning av medisin, anemi, lavt blodtrykk, hjertesvikt.

Akutt ventrikkeltakykardi

Korte anfall med ventrikkeltakykardi tidlig i forløpet av et hjerteinfarkt er som oftest ikke behandlingskrevende. Unntak er langvarig ventrikkeltakykardi ,eller kortvarig takykardi hvor pasienten blir medtatt under anfallet.

Ved ustabil sirkulasjon gjøres det raskt såkalt elektrokonvertering, dvs strømstøt over brystkassen. Ved stabil sirkulasjon (pasienten er lite plaget) brukes mer tid på diagnostikk, før en elektrokonverterer, gir medikamenter eller pacer (det vil si sender elektriske impulser som konkurrerer ut hjertets egne). Dersom det foreligger akutt hjerteinfarkt, gjøres såkalt PCI, det vil si at en blokker ut eventuelle trange partier i kransårene. Dersom det er uttalte forandringer i kransårene, kan det også bli aktuelt med by-pass-operasjon.

Forebygging av ventrikkeltakykardi

Avgjørende for behandlingen er om det foreligger vedvarende eller ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi, god eller dårlig funksjon i venstre hjertekammer, dårlig blodsirkulasjon til hjertemuskelen eller ikke, påvirkning av sirkulasjonen ved anfall eller ikke, akutt hjerteinfarkt eller ikke. Ved alvorlige symptomer og sviktende venstre hjertekammer får de fleste implantert en defibrillator som sender strømstøt som avbryter den unormale impulsdannelsen. Det kan være aktuelt å gi medikamenter som motvirker tendensen til ventrikkeltakykardi.

Ventrikkelflimmer

Krever øyeblikkelig strømstøt, og HLR fram til strømstøt kan gis. Ved ventrikkelflimmer pumper ikke hjertet blod, og uten behandling fører det raskt til død. 

Medikamentell behandling

Flere medikamenter er aktuelle. Mest brukt er amiodarone eller betablokker

Kirurgi

Aktuelle inngrep kan være bypass-kirurgi på hjertets kranspulsårer (syr på en blodåre før etter et passasjehinder slik at blodet kan ta en alternativ vei); implantasjon av automatisk defibrillator (gir strømstøt som avbryter ventrikkeltakykardi); fjerning av eventuell utposning av hjertekammeret; fjerning av unormale ledningsfibre mellom forkamre og hjertekamre.

Prognosen

Ventrikkeltakykardi oppstår ofte som en komplikasjon til et tidligere hjerteinfarkt, eller på grunn av annen hjertesykdom. Ventrikkeltakykardi debuterer ofte kort tid etter infarktet, men tilstanden kan også komme måneder eller år senere. Ventrikkeltakykardi kan utvikle seg til ventrikkelflimmer som ubehandlet fører til død.

Avgjørende for langtidsutsiktene er funksjonen til venstre hjertekammer. Ventrikulær takykardi av ukjent årsak kan av og til ses hos yngre pasienter (kortvarig) og har god prognose. Ved ventrikulære takykardier hos pasienter med karsykdom i hjertet, hjerteklaffsykdom eller sykdom i hjertemuskelen, er prognosen mer alvorlig. Forbigående ventrikkeltakykardi som opptrer tidlig i forløpet av et akutt hjerteinfarkt, har god prognose. 

Ventrikkelflimmer i forbindelse med et hjerteinfarkt er en alvorlig tilstand med overhengende livsfare. Dersom slike anfall ikke går over av seg selv etter kort tid, bruker man elektrisk støt for å normalisere hjerterytmen. Denne komplikasjonen er en av de viktigste årsakene til at pasienter overvåkes på hjerteavdeling de første ett til to døgn etter et hjerteinfarkt.

Vil du vite mer?