Informasjon

24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling

Som ledd i utredningen av høyt blodtrykk, eller i oppfølgingen av høyt blodtrykk, utstyres du med apparatur for gjentatte, automatiske målinger av blodtrykket over 24 timer.

Hva er 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling?

Ambulatorisk blodtrykksmåling er en metode der blodtrykket ditt måles mens du beveger deg rundt og oppfører deg som normalt. Målingen utføres vanligvis over 24 timer og kalles også døgnmåling. Du bruker en liten digital blodtrykksmaskin som er festet til et belte rundt midjen og som er forbundet med en blodtrykksmansjett som du går med rundt overarmen. Den kan bæres under klærne uten at noen ser det. Utstyret er såpass lite at du kan gå fritt omkring med det, oppføre deg normalt og sove med det på.

Hvorfor?

Ved å måle blodtrykket ditt gjentatte ganger over 24 timer, vil legen din få et klart bilde av hvordan blodtrykket ditt endrer seg over døgnet. Det er en rekke grunner til at legen anbefaler å foreta en slik døgnmåling:

  • Usikkerhet om du virkelig har for høyt blodtrykk.
  • Blodtrykket målt på kontoret varierer mye.
  • Mistanke om at du kan ha et høyere blodtrykk enn det som måles på legekontoret (maskert hypertensjon).
  • Det høye blodtrykket som måles på legekontoret eller poliklinikken, kan være mye høyere enn det er når du ikke er hos legen - et fenomen som kalles "hvitfrakkshypertensjon".
  • Legen ønsker å se hvor godt medisinen virker og forsikre seg om at medisinen kontrollerer blodtrykket ditt gjennom hele døgnet.
  • Legen ønsker å se om blodtrykket ditt holder seg høyt om natta. Hvis det er tilfelle, kan det være nødvendig å endre eller øke medisinbruken.

Hva skjer?

Vanligvis får du utlevert blodtrykksmaskinen på legekontoret eller på en sykehuspoliklinikk. 

En 24-timers blodtrykksmåling er egentlig nøyaktig det samme som en ordinær blodtrykksmåling. Den digitale maskinen tar blodtrykket ved å blåse opp mansjetten rundt overarmen din og så langsomt slippe opp trykket. Maskinen bærer du på deg hele tiden og mansjetten er plassert rundt overarmen din konstant over de 24 timene.

Maskinen måler blodtrykket med jevne mellomrom over hele døgnet; vanligvis hvert 15.-30. minutt om dagen og hvert 30.-60. minutt om natten. Maskinen (monitoren) må være på også om natten - du kan f.eks. putte den under puten i sengen mens du sover.

Fordi målingene utføres for å finne ut hva ditt normale blodtrykk er gjennom døgnet, så er det viktig at du driver på med dine vanlige gjøremål og rutiner, at du holder på med de ting du normalt pleier å gjøre. Det eneste du bør unngå er å svømme, bade eller dusje.

Ved slutten av de 24 timene kan du fjerne maskinen og mansjetten og levere den tilbake til legekontoret eller poliklinikken. Maskinen har lagret alle avlesningene. 

Hva må jeg passe på?

For at maskinen skal gjøre jobben sin korrekt, er det viktig at du sjekker at ikke slangen til maskinen er snurret eller bøyd. Like før hver måling, vil maskinen pipe. Når det skjer, bør du

  • sitte ned, om mulig
  • sørge for at mansjetten befinner seg på samme nivå som hjertet
  • holde armen i ro

Du vil også bli bedt om å føre en dagbok hvor du registerer hva du holdt på med før hver enkelt måling, når du la deg, når du stod opp og når du tok medisinene.

Noen personer synes en slik 24-timers blodtrykksmåling er distraherende og ukomfortabel. Hvis du opplever det slik når målingene gjøres, bør du påpeke det for legen eller sykepleieren fordi det kan føre til falskt forhøya verdier. 

Det er også noen som plages ved målinger om natta. Dersom nattesøvnen blir forstyrret i betydelig grad, vil man ofte forsøke å måle et nytt døgn, men kople fra apparatet om natta (dagmåling).