Informasjon

Bivirkninger av blodtrykksmedisin

Bivirkninger av blodtrykksmedisin er ikke uvanlig. Et betydelig antall nordmenn bruker blodtrykksenkende medisiner. I mange tilfeller må man prøve seg frem for å finne den medisinen som passer best for deg.

Temaside om Korona

Enhver medisin kan gi bivirkninger, det gjelder også for blodtrykksmedisiner. De fleste som tar blodtrykksmedisin, har få eller ingen bivirkninger, men det kan være greit å vite om hvilke bivirkninger som kan forekomme. Det finnes et stort utvalg av blodtrykksmedisiner og om du opplever bivirkninger, kan det finnes alternative medikamenter som ikke gir deg plager.

Hypertensjon = høyt blodtrykk.

Generelle råd

 1. Ikke stans behandlingen med blodtrykksmedisin uten å konferere med legen.
 2. Om du har hypertensjon og er gravid eller planlegger å bli gravid, bør du snakke med legen din om hva som er den tryggeste medisinen å bruke.
 3. Om du har diabetes og bruker insulin, diskuter medikamentvalg med legen. Enkelte blodtrykksmedisiner kan påvirke blodsukkeret.
 4. Hvis du har ereksjonsproblemer, snakk med legen slik at du får medisin som ikke forverrer seksuallivet.

De vanligste blodtrykksmedisinene

Bivirkninger av vanndrivende medisiner

Denne typen blodtrykksmedisiner øker utskillelsen av vann og salter fra kroppen. Tiazider er fellesnavnet på den typen vanndrivende medisiner som brukes i behandlingen av høyt blodtrykk.

Eksempler på tiazider: Bendroflumetiazid (Centyl®), hydroklortiazid (Esidrex®, Hydrochlorothiazide®, Hydromed®)

Bivirkninger kan være:

 • Økt utskillelse av vann gjør at du oftere må late vannet. Selv om du bør ta disse medisinene tidlig på dagen, kan noen oppleve at de må hyppigere på toalettet om natten. Dette blir vanligvis mindre uttalt etter en tids bruk. 
 • Noen menn kan oppleve ereksjonsproblemer.
 • Svimmelhet, hodepine.
 • Svakhet, slapphet, leggkramper.
 • Økt risiko for podagra/urinsyregikt.
 • Diabetes?
 • Hudkreft?

Langtidsbehandling med store tiaziddoser øker risikoen for diabetes.
Dagens doseanbefalinger (6,25- 12,5 mg hydroklortiazid eller tilsvarende) har derimot ikke en sikker diabetogen effekt. 

En mulig risiko for hudkreft er oppdaget etter lang tids bruk. Det gjelder basalcellekreft og plateepitelkreft, ikke-melanom hudkreft - altså mindre farlige hudkrefttyper.

Legemiddelverket tilråder at pasienter som bruker tiazider, bør begrense soling og UV-stråler, samt bruke solkrem med tilstrekkelig høy faktor. Sjekk huden regelmessig.

Bivirkninger av betablokkere

Betablokkere virker ved å nedsette kraften og hastigheten (pulsen) som hjertet pumper blodet ut i kroppen med.

Eksempler på betablokkere: Propranolol (Hemangiol®, Pranolol®) sotalol (Sotalol®), atenolol (Atenolol®), bisoprolol (Bisoprolol®, Emconcor®), metoprolol (Bloxazoc®, Metoprolol®, Seloken®, Selo-Zok®), nebivolol (Hypoloc®) .

Bivirkninger kan være:

 • Astmasymptomer dersom du har anlegg for astma.
 • Kalde hender og føtter.
 • Depresjonsfølelse.
 • Ereksjonsproblemer.
 • Søvnvansker.

Bivirkninger av ACE-hemmere

Denne blodtrykksmedisinen blokkerer dannelsen av et hormon som får blodårene til å trekke seg sammen, og fører dermed til at blodårene vider seg ut.

Eksempler på ACE-hemmere: Enalapril (Enalapril®, Renitec®), kaptopril (Captopril®), lisinopril (Lisinopril®, Zestril®), perindopril (Perindopril®), ramipril (Ramipril®, Triatec®), zofenopril (Zofenil®).

Bivirkninger kan være:

 • Tørrhoste.
 • Utslett.
 • Tap av smaksans.

Bivirkninger av ARB-hemmere

Denne typen blodtrykksmedisiner beskytter blodårene fra et hormon som får blodårene til å trekke seg sammen. Dermed vider blodårene seg ut.

Eksempler på ARB-hemmere: Eprosartan (Teveten®), irbesartan (Aprovel®, Ifirmasta®, Irbesartan®), kandesartan (Atacand®, Candesartan®, Kandesartan®) losartan (Cozaar®, Losartan®), olmesartan (Benetor®, Olmesartan®, Olmetec®), telmisartan (Micardis®, Telmisartan®), valsartan (Diovan®, Valsartan®).

Bivirkninger kan være:

 • Svimmelhet.

Bivirkninger av kalsiumblokkere

Denne blodtrykksmedisinen påvirker hjertemuskelen slik at hjertets sammentrekninger blir svakere, og blodtrykket senkes.

Eksempler på kalsiumblokkere: Amlodipin (Amlodipin®, Amlodipine®, Istin®, Norvasc®), felodipin (Felodipin®, Plendil®), isradipin (Lomir®), lerkanidipin (Lerkanidipin®, Zanidip®), nifedipin (Adalat®, Nifenova®), nimodipin (Nimotop®), diltiazem (Cardizem®), verapamil (Isoptin®).

Bivirkninger kan være:

 • Forstoppelse.
 • Svimmelhet.
 • Hodepine.
 • Uregelmessig eller hurtig puls, noe som gir hjertebank.

Bivirkninger av alfablokkere

Disse blodtrykksmedisinene nedsetter nerveimpulsene til blodårer slik at spenningen i blodårene dempes og blodet flyter friere.

Eksempler på disse medisinene: Doxazosin (Carduran®),tamsulosin (Miktosan®, Omnic®, Tamsulosin®), terazosin (Sinalfa®).

Bivirkninger kan være: 

 • Svimmelhet, ørhet, svakhet - særlig når en står opp om morgenen.
 • Rask puls.
 • Impotens.

Bivirkninger av alfa-beta-blokkere

Disse blodtrykksmedisinene demper nerveimpulser og senker hastigheten på hjerteslagene.

Eksempler på disse medisinene: Karvedilol (Carvedilol®), labetalol (Labetalol®, Trandate®).

Bivirkninger kan være:

 • Svimmelhet, ørhet.
 • Svakhetsfølelse.
 • Forverring av astma eller KOLS.

Kontakt fastlegen ved bivirkninger

Dersom du opplever ubehag som du tror skyldes bivirkninger av blodtrykksmedisiner, bør du kontakte fastlegen din. Sammen kan dere vurdere om plagene skyldes bivirkninger. I så fall vil det være aktuelt å endre dosen eller å skifte til en annen medisin.

En kombinasjon av flere medikamenter kan noen ganger virke bedre og gi færre bivirkninger enn ved å bruke ett preparat.

Vil du vite mer?