Informasjon

Bivirkninger av blodtrykksmedisin

Bivirkninger av blodtrykksmedisin er ikke uvanlig. Et betydelig antall nordmenn bruker blodtrykksenkende medisiner. I mange tilfeller må man prøve seg frem for å finne den medisinen som passer best .

Enhver medisin kan gi bivirkninger, det gjelder også for blodtrykksmedisiner. De fleste som tar blodtrykksmedisin har få eller ingen bivirkninger, men bivirkninger forekommer ikke helt sjelden. Det finnes et stort utvalg av blodtrykksmedisiner og man lykkes ofte med å finne alternativer som gir lite eller ingen plager. 

Hypertensjon = høyt blodtrykk.

Generelle råd

  1. Ikke stans behandlingen med blodtrykksmedisin uten å konferere med legen.
  2. Om du har hypertensjon og er gravid eller planlegger å bli gravid, bør du snakke med legen din om hva som er den tryggeste medisinen å bruke.
  3. Om du har diabetes og bruker insulin, diskuter medikamentvalg med legen. Enkelte blodtrykksmedisiner kan påvirke blodsukkeret.
  4. Hvis du har ereksjonsproblemer, snakk med legen slik at du får medisin som ikke forverrer seksuallivet.
Neste side