Informasjon

Akutte hendelser ved høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er vanligvis en kronisk tilstand. En sjelden gang kan blodtrykket akutt bli svært høyt, og det oppstår en livstruende situasjon.

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet og medfører på sikt en risiko for utvikling av blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt.

Blodtrykkmåling

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer, og hos de fleste skjer skadene langsomt, slik at komplikasjonene først kommer etter mange år med tilstanden. Enkelte komplikasjoner, f.eks hjerteinfarkt, vil da kunne debutere akutt uten forvarsel.

Noen få personer med hypertensjon kan akutt få et svært høyt trykk, såkalt malign eller ondartet hypertensjon. Dette kan være en alvorlig tilstand som i motsetning til høyt blodtrykk forøvrig, gir symptomer og krever rask behandling.

Hypertensiv hjernepåvirkning (encefalopati)

Hypertensiv hjernepåvirkning, encefalopati, er en akutt tilstand som oppstår når blodtrykket blir svært høyt. Overtrykket (det systoliske trykket) er vanligvis over 200, og undertrykket (det diastoliske trykket) er gjerne over 130. Hypertensiv encefalopati gir som regel kraftig hodepine og forvirring. Personen kan oppføre seg unormalt, f.eks snakke utydelig, være søvnig eller hissig. I tillegg kan det oppstå akutt nyresvikt, og det ses forandringer i øyenbunnen.

Tilstanden krever øyeblikkelig innleggelse i sykehus og intensiv behandling for å senke blodtrykket.

Neste side