Informasjon

Akutte hendelser ved høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er vanligvis en kronisk tilstand. En sjelden gang kan blodtrykket akutt bli svært høyt, og det oppstår en livstruende situasjon.

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet og medfører på sikt en risiko for utvikling av blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt.

Blodtrykkmåling

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer, og hos de fleste skjer skadene langsomt, slik at komplikasjonene først kommer etter mange år med tilstanden. Enkelte komplikasjoner, f.eks hjerteinfarkt, vil da kunne debutere akutt uten forvarsel.

Noen få personer med hypertensjon kan akutt få et svært høyt trykk, såkalt malign eller ondartet hypertensjon. Dette kan være en alvorlig tilstand som i motsetning til høyt blodtrykk forøvrig, gir symptomer og krever rask behandling.

Hypertensiv hjernepåvirkning (encefalopati)

Hypertensiv hjernepåvirkning, encefalopati, er en akutt tilstand som oppstår når blodtrykket blir svært høyt. Overtrykket (det systoliske trykket) er vanligvis over 200, og undertrykket (det diastoliske trykket) er gjerne over 130. Hypertensiv encefalopati gir som regel kraftig hodepine og forvirring. Personen kan oppføre seg unormalt, f.eks snakke utydelig, være søvnig eller hissig. I tillegg kan det oppstå akutt nyresvikt, og det ses forandringer i øyenbunnen.

Tilstanden krever øyeblikkelig innleggelse i sykehus og intensiv behandling for å senke blodtrykket.

Akutte komplikasjoner etter langvarig hypertensjon

Høyt blodtrykk kan også bidra til akutte komplikasjoner uten at blodtrykket i øyeblikket er svært høyt.

Hjerteinfarkt

Sammensnørende brystsmerter

Ved hjerteinfarkt får muskelceller i hjertet så lite oksygen at de dør. Hjerteinfarkt gir vanligvis kraftige, snørende eller klemmende brystsmerter, ofte med utstråling til en arm eller kjeven. Smertene er langvarige og lindres vanligvis ikke av hvile. I tillegg er det ofte kvalme, oppkast, tungpusthet, angst og uro. Hjerteinfarkt er en svært alvorlig tilstand med høy dødelighet.

Hjertesvikt

Det er hjertet som må lage det høye trykket inne i blodårene ved å trekke seg kraftig sammen og skyve ut blod til kretsløpet ved hvert eneste hjerteslag. Et forhøyt blodtrykk medfører et stort ekstraarbeid som over tid kan gi forstørret hjerte. Etterhvert som hjertet vokser, blir funksjonen til hjertet dårligere og dårligere. Til slutt kan det oppstå hjertesvikt, en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe nok blod ut i kroppen. Blodet hoper seg opp i lungene, og resultatet blir vann i lungene (lungeødem). Symptomene på hjertesvikt er tungpusthet, tretthet, slapphet, hjertebank og dårlig matlyst. Det er en alvorlig tilstand som ofte behøver sykehusinnleggelse og intensiv behandling.

Hjerneslag

Hjerneslag

Hypertensjon øker også risikoen for å få hjerneslag. Hjerneslag forårsakes av at blodkar i hjernen enten går tett (85 prosent) eller begynner å blø (15 prosent). Symptomene varierer ut fra hvor i hjernen dette skjer, og hvor stort område som rammes. Enkelte får kortvarig døsighet, noen mister kraften i en arm og/eller bein, mens andre kan miste taleevnen. Store hjerneslag kan gi bevisstløshet og koma, og være livstruende.

Nyresykdommer

Hypertensjon og åreforkalkning (aterosklerose) kan også gi skader på nyrene (hypertensiv nyreskade). Slike nyreskader kan noen ganger gi nyresvikt, en alvorlig tilstand som krever intensiv behandling, dialyse eller transplantasjon. Nyresvikt kan gi en rekke symptomer, blant annet slapphet, lav blodprosent, hudkløe, vekttap, kvalme og oppkast.

Aortadisseksjon

Aorta-disseksjon.jpg

Aortadisseksjon er en alvorlig tilstand der det høye trykket presser blod inn i karveggen på hovedpulsåren (aorta). Dette gir plutselige, kraftige brystsmerter, ofte med utstråling nedover ryggen. Personen blir svært medtatt og kan miste bevisstheten. Aortadisseksjon kan bli livstruende dersom tilstanden ikke behandles med operasjon.

Vil du vite mer?

Undervisning