Informasjon

Årsaker til høyt blodtrykk

Hos de aller fleste finnes ingen klar årsak til hvorfor de har fått høyt blodtrykk. Bare hos 5-10 prosent finner man en underliggende årsak.

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk, hypertensjon, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet og gir økt risiko for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt.

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i pulsårene (arteriene) når hjertet trekker seg sammen og skyver ut blod - det systoliske trykket. Undertrykket er trykket i pulsåren mellom hjerteslagene (det diastoliske trykket). Et blodtrykk på 140/90 betyr altså at trykket er 140 på det høyeste og 90 på det laveste.

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer. Ved meget høye trykk, noe som er sjeldent, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Neste side