Informasjon

Årsaker til høyt blodtrykk

Temaside om Korona

Innvirkning på kroppen

Høyt blodtrykk er en belastning på hjertet og karsystemet med mange skadelige virkninger. Hjerte, nyrer, lunger og hjerne er blant de organene som kan få skader (komplikasjoner) på grunn av hypertensjon. De skadelige effektene av hypertensjon har en nær sammenheng med hvor høyt trykket er.

Det er hjertet som må overvinne det høye trykket i blodårene ved hvert hjerteslag. Dette er et stort ekstraarbeid som over tid kan gi forstørret hjerte. Etterhvert som hjertet vokser, blir funksjonen stadig dårligere. Til slutt kan det oppstå hjertesvikt, en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe tilstrekkelig blod ut i kroppen. Blodet hoper seg opp i lungene, og resultatet blir vann i lungene og tungpust (hjertesvikt).

Vedvarende høyt trykk i blodkarene gir skader i blodåreveggene. I tillegg er høyt blodtrykk en viktig årsak til kalkavleiringer (aterosklerose) i blodkarene. Aterosklerose medfører innsnevringer i blodkarene og redusert blodgjennomstrømning. Dette kan blant annet føre til hjerteinfarkt og hjerneslag.

Hypertensjon og aterosklerose kan også gi skader på nyrene. Slike nyreskader kan noen ganger gi nyresvikt, en alvorlig tilstand som krever intensiv behandling og noen ganger nyretransplantasjon.

Forrige side Neste side