Informasjon

Årsaker til høyt blodtrykk

Hos de aller fleste finnes ingen klar årsak til hvorfor de har fått høyt blodtrykk. Bare hos 5-10 prosent finner man en underliggende årsak.

Temaside om Korona

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk, hypertensjon, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet og gir økt risiko for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt.

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i pulsårene (arteriene) når hjertet trekker seg sammen og skyver ut blod - det systoliske trykket. Undertrykket er trykket i pulsåren mellom hjerteslagene (det diastoliske trykket). Et blodtrykk på 140/90 betyr altså at trykket er 140 på det høyeste og 90 på det laveste.

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer. Ved meget høye trykk, noe som er sjeldent, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Årsaker

Primær eller essensiell hypertensjon

Hypertensjon kan ha ulike årsaker. Hos de aller fleste (90-95 prosent) er det imidlertid ikke mulig å finne den nøyaktige grunnen til det høye trykket. Vi kaller dette primær (essensiell) hypertensjon. Det er sansynlig at arv og genetikk spiller en vesentlig rolle hos mange av dem som har primær hypertensjon. I tillegg vil en rekke ulike faktorer kunne utløse eller forverre høyt blodtrykk.

Forskerne har funnet flere arvelige forhold som er nært knyttet til hypertensjon. Av særlig interesse er avvik i enkelte gener som lager hormoner kalt angiotensinogen, renin og angiotensinogen converting enzyme (ACE). Disse tre hormonene spiller en viktig rolle i kontrollen av blodtrykk, vann- og saltbalanse i kroppen.

I tillegg til de arvelige forholdene er det flere ting som øker sjansen for å få høyt blodtrykk. Viktige medvirkende årsaker er fedme, diabetes, lite fysisk aktivitet, høyt alkoholinntak, høyt saltinntak og høy alder.

Sekundær hypertensjon

Ved sekundær hypertensjon finner man en underliggende årsak til det høye blodtrykket. Sekundær hypertensjon er mye sjeldnere enn primær, og bare 5-10 prosent av alle med høyt blodtrykk har denne varianten.

Sekundær hypertensjon betyr høyt blodtrykk forårsaket av annen sykdom. Spesielt nyresykdommer med sviktende nyrefunksjon har en tendens til å øke blodtrykket. Innsnevring av pulsåren til en eller begge nyrer (nyrearteriestenose) er en annen kjent årsak (se bildet). Enkelte sykdommer i binyrene, i bukspyttkjertelen eller hovedpulsåren, kan også forårsake høyt blodtrykk. Det samme gjelder bruk av en del medisiner, for eksempel p-piller, NSAIDs, og kortikosteroider.

Nyrearteriestenose

Sekundær hypertensjon rammer ofte unge mennesker og kan utvikles over relativt kort tid. Blodtrykket blir ofte svært høyt, og vanlige blodtrykksmedisiner har ofte dårligere effekt enn forventet. I mange tilfeller kan årsaken til sekundær hypertensjon fjernes.


Nyreutløst høyt blodtrykk

Innvirkning på kroppen

Høyt blodtrykk er en belastning på hjertet og karsystemet med mange skadelige virkninger. Hjerte, nyrer, lunger og hjerne er blant de organene som kan få skader (komplikasjoner) på grunn av hypertensjon. De skadelige effektene av hypertensjon har en nær sammenheng med hvor høyt trykket er.

Det er hjertet som må overvinne det høye trykket i blodårene ved hvert hjerteslag. Dette er et stort ekstraarbeid som over tid kan gi forstørret hjerte. Etterhvert som hjertet vokser, blir funksjonen stadig dårligere. Til slutt kan det oppstå hjertesvikt, en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe tilstrekkelig blod ut i kroppen. Blodet hoper seg opp i lungene, og resultatet blir vann i lungene og tungpust (hjertesvikt).

Vedvarende høyt trykk i blodkarene gir skader i blodåreveggene. I tillegg er høyt blodtrykk en viktig årsak til kalkavleiringer (aterosklerose) i blodkarene. Aterosklerose medfører innsnevringer i blodkarene og redusert blodgjennomstrømning. Dette kan blant annet føre til hjerteinfarkt og hjerneslag.

Hypertensjon og aterosklerose kan også gi skader på nyrene. Slike nyreskader kan noen ganger gi nyresvikt, en alvorlig tilstand som krever intensiv behandling og noen ganger nyretransplantasjon.

Årsaker til komplikasjoner

Vanligvis er alvorligheten av skadene nært forbundet med hvor mye forhøyet blodtrykket er. Det er imidlertid en rekke andre forhold som kan fremskynde eller hindre de skadelige effektene av hypertensjon.

Livsstil har en vesentlig betydning. Personer som røyker, er lite fysisk aktive, er overvektige og har et usunt kosthold, er mye mer utsatt for komplikasjoner enn dem som trener regelmessig, er normalvektige, ikke røyker og spiser mye frukt og grønnsaker. Dette er altså viktige forhold som du selv kan gjøre noe med for å redusere risikoen.

Menn har høyere risiko enn kvinner, og dersom det er mye hjerte- og karsykdom i den nærmeste familien, er risikoen økt. Høyt kolesterol eller diabetes øker også risikoen for å få komplikasjoner.

Vil du vite mer?

Undervisning