Informasjon

Medikamentell behandling av høyt blodtrykk

Når blodtrykket ikke går ned

Noen ganger kan et høyt blodtrykk være vanskelig å få under kontroll, selv ved bruk av flere ulike medikamenter. Dersom systolisk blodtrykk holder seg over 160 mmHg på tross av at du bruker tre ulike medikamenter, kalles tilstanden behandlingsresistent hypertensjon. Legen din må da revurdere din tilstand. Mulige forklaringer kan være:

  • Følges behandlingsopplegget?
    • Tas medisinene som foreskrevet? Mange kvir seg for å ta mye medisiner, og plages eventuelt med bivirkninger. Da er det lett å forstå at doser kan bli glemt. 
  • Har du kunstig høyt blodtrykk når du er inne hos legen (hvitfrakkshypertensjon)? Hvis det ikke allerede er gjort, kan det være aktuelt å utstyre deg med utstyr for hjemmemåling av blodtrykket. 
  • Kronisk nyresykdom, obstruktiv søvnapné eller hyperaldosteronisme - tilstander som alle kan føre til væskeopphopning i kroppen, kan også gi et slikt resultat. Det samme gjelder overvekt, høyt alkoholinntak, høyt saltinntak og bruk av NSAIDs.
  • For små doser eller at behandlingen ikke følges opp, er de vanligste årsakene til behandlingssvikt.
Forrige side Neste side