Informasjon

Egenbehandling av høyt blodtrykk

For å redusere risikoen for å få hjerte- og karsykdom bør så mange som mulig av risikofaktorene fjernes eller begrenses. Det kan du gjøre noe med selv.

Hva kan jeg gjøre selv?

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Vanligvis er ikke høyt blodtrykk noen akutt tilstand. Med unntak av svært forhøyet blodtrykk, er det som regel ingen symptomer i begynnelsen. Likevel er høyt blodtrykk over lengre tid svært ugunstig for kroppen.

171 Hjerte med infarkt.jpg
Hjerneinfarkt.jpg

Skadevirkningene skjer i det stille gjennom mange år inntil konsekvensene plutselig oppstår, f.eks i form av hjerteinfarkt eller hjerneslag. Høyt blodtrykk er et av de største helsemessige problemene i den vestlige verden i dag og er nært knyttet opp mot såkalte livsstilssykdommer som f.eks diabetes og fedme. Ubehandlet gir høyt blodtrykk økt risiko for alvorlig og livstruende sykdom, og tilstanden kan medføre redusert livskvalitet og forkortede leveutsikter.

Heldigvis er det mange tiltak som kan motvirke de skadelige effektene høyt blodtrykk har på kroppen. Ofte er det nødvendig å bruke medisiner som senker trykket. Enda viktigere er imidlertid de tiltakene du gjør selv. For enkelte kan det være nødvendig med vesentlige livsstilsendringer.

Ettersom de fleste med høyt blodtrykk ikke har noen symptomer og føler seg friske, kan det ofte være vanskelig å motivere seg for behandling og livsstilsendringer. Da er det viktig å tenke på at belønningen ikke bare er utsikter for et lengre liv, men også bedret livskvalitet.

Neste side