Informasjon

Egenbehandling av høyt blodtrykk

Temaside om Korona

Røykeslutt

Røyking utgjør en betydelig helsefare for alle og er en vesentlig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. I tillegg har røyking en lang rekke andre farlige konsekvenser, og røykere lever generelt kortere og har dårligere livskvalitet i den tiden de lever, sammenlignet med ikke-røykere. Mer informasjon om røykeslutt finner du her (røykeslutt).

Forrige side Neste side