Informasjon

Egenbehandling av høyt blodtrykk

For å redusere risikoen for å få hjerte- og karsykdom bør så mange som mulig av risikofaktorene fjernes eller begrenses. Det kan du gjøre noe med selv.

Temaside om Korona

Hva kan jeg gjøre selv?

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Vanligvis er ikke høyt blodtrykk noen akutt tilstand. Med unntak av svært forhøyet blodtrykk, er det som regel ingen symptomer i begynnelsen. Likevel er høyt blodtrykk over lengre tid svært ugunstig for kroppen.

171 Hjerte med infarkt.jpg
Hjerneinfarkt.jpg

Skadevirkningene skjer i det stille gjennom mange år inntil konsekvensene plutselig oppstår, f.eks i form av hjerteinfarkt eller hjerneslag. Høyt blodtrykk er et av de største helsemessige problemene i den vestlige verden i dag og er nært knyttet opp mot såkalte livsstilssykdommer som f.eks diabetes og fedme. Ubehandlet gir høyt blodtrykk økt risiko for alvorlig og livstruende sykdom, og tilstanden kan medføre redusert livskvalitet og forkortede leveutsikter.

Heldigvis er det mange tiltak som kan motvirke de skadelige effektene høyt blodtrykk har på kroppen. Ofte er det nødvendig å bruke medisiner som senker trykket. Enda viktigere er imidlertid de tiltakene du gjør selv. For enkelte kan det være nødvendig med vesentlige livsstilsendringer.

Ettersom de fleste med høyt blodtrykk ikke har noen symptomer og føler seg friske, kan det ofte være vanskelig å motivere seg for behandling og livsstilsendringer. Da er det viktig å tenke på at belønningen ikke bare er utsikter for et lengre liv, men også bedret livskvalitet.

Generelt om behandling av høyt blodtrykk

All behandling av høyt blodtrykk har som mål å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom og tidlig død. Høyt blodtrykk er bare en av flere faktorer som påvirker denne risikoen. Andre faktorer som har stor betydning for hjerte- og karsykdom, er fedme, røyking, lite mosjon og mye fettstoff i blodet. Vi kaller dette risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom.

For å redusere risikoen for å få hjerte- og karsykdom bør så mange som mulig av risikofaktorene fjernes eller begrenses. Behandlingen av høyt blodtrykk består derfor i mye mer enn å redusere trykket. Minst like viktig er det å ha et sunt kosthold med mye frukt, grønnsaker, fisk og lite fett, samt å drive regelmessig mosjon og å unngå røyk.

Kosthold

Et sunt kosthold er viktig for alle og spesielt viktig hvis du har høyt blodtrykk. Gjennom kosten regulerer vi næringsinntaket, og vi får i oss livsviktige vitaminer og mineraler.

Enkelte matvarer, slike som frukt og grønnsaker, er svært gunstige for helsen og beskytter mot hjerte- og karsykdom. Det samme gjelder fisk. På den andre siden vet vi at fett, kjøtt og meieriprodukter kan øke risikoen for slike sykdommer.

I tillegg til de generelle rådene for et sunt kosthold bør personer med høyt blodtrykk redusere saltinntaket. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til omtrent 10 gram per dag hos menn og noe lavere hos kvinner. Dette er omtrent dobbelt så høyt som anbefalt inntak, som er maksimalt 5 gram salt per dag. Norske helsemyndigheter har laget en egen strategiplan for å redusere saltinntaket i befolkningen.

Næringsinntaket er også med på å regulere vekten. Dersom vi inntar mer næringsstoffer enn vi har bruk for, blir dette overskuddet lagret som fett.

Kostholdet skal altså være variert og sammensatt og inneholde mye frukt, grønnsaker og fisk. Fettmengden bør reduseres, og du bør spise mindre kjøtt og meieriprodukter. Mer informasjon om riktig kosthold finner du her (kostholdsråd).

Vektreduksjon

Overvekt er i seg selv en betydelig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. I tillegg har vekten en direkte innvirkning på blodtrykket. Fedme øker trykket og belastningen på hjertet.

Det å unngå overvekt og fedme er derfor noe av det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk og øke livskvaliteten på sikt.

Vektreduksjon bør skje i kontrollerte former. Mosjon og fysisk aktivitet er viktigst, men også en lett reduksjon i matinntaket kan hjelpe. Særlig bør du begrense inntaket av fett og sukker. Mer informasjon om vektreduksjon finner du her (vektreduksjon).

Røykeslutt

Røyking utgjør en betydelig helsefare for alle og er en vesentlig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. I tillegg har røyking en lang rekke andre farlige konsekvenser, og røykere lever generelt kortere og har dårligere livskvalitet i den tiden de lever, sammenlignet med ikke-røykere. Mer informasjon om røykeslutt finner du her (røykeslutt).

Mosjon

Å øke den daglige fysiske aktiviteten vil gi en betydelig helsegevinst. Mosjon reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer, og det øker dessuten trivselen hos de fleste.

Du behøver ikke trene hardt og intensivt for å oppnå resultater. Lett til moderat aktivitet er tilstrekkelig. Driv gjerne med utholdenhetstrening, f.eks spaserturer eller sykkelturer, så ofte som mulig, gjerne daglig. I tillegg er styrketrening med moderat belastning 2-3 ganger i uka også hensiktsmessig. Mer informasjon om mosjon finner du her (mosjon).

Alkohol

Alkohol kan øke blodtrykket, og personer med hypertensjon bør ikke drikke mer enn 1-2 enheter alkohol daglig. Dette tilsvarer ca 1-2 små flasker pils eller 1-2 små glass vin. 

Vil du vite mer?