Informasjon

Mulige komplikasjoner til høyt blodtrykk

Risikofaktorer

Vanligvis er alvorligheten av skadene nært forbundet med hvor mye forhøyet blodtrykket er. Det er imidlertid en rekke andre forhold som kan fremskynde eller hindre de skadelige effektene av hypertensjon (se beregning av totalrisiko).

Livsstil har en vesentlig betydning. Personer som røyker, driver lite mosjon, er overvektige og har et usunt kosthold, er mer utsatt for komplikasjoner enn de som trener regelmessig, er normalvektige, ikke røyker og spiser mye frukt og grønnsaker. Dette er altså viktige ting som man selv kan gjøre noe med for å redusere risikoen.

Menn har høyere risiko enn kvinner, og dersom det er mye hjerte- og karsykdom i den nærmeste familien, er risikoen økt. Høyt kolesterol eller diabetes øker også risikoen for å få komplikasjoner.

Forrige side Neste side