Informasjon

Livsstilsendringer ved høyt blodtrykk

Ta kontroll over sykdommen!

Å få høyt blodtrykk kan være alvorlig. Selv om høyt blodtrykk sjelden selv gir symptomer, kan det få mange kritiske følger hvis det vedvarer over flere år. Den positive meldingen er at det ofte skal lite til for å få kontroll over sykdommen.

Men DU må ta en del av ansvaret for at det skjer. Kunnskap om høyt blodtrykk er viktig for å kontrollere sykdommen. Andre steder på disse nettsidene finner du informasjon som kan gi deg slik kunnskap. Under "Vil du vite mer" finner du også kilder til annen informasjon om høyt blodtrykk.

Endring av kosthold og aktivitetsvaner i en sunnere retning kan ofte være god nok behandling for lett forhøyet blodtrykk. Det vil samtidig redusere mange risikofaktorer for en rekke andre sykdommer. Så selv om du ikke kommer helt i mål med blodtrykket ditt ved å gjøre disse endringene, har du likevel et bedre utgangspunkt for din helse.

For å komme i bedre form, må du bevege deg mer. Grip alle muligheter som byr seg til å bruke beina i stedet for annen transport. Legg gjerne en enkel plan for hvordan du kan røre mer på deg.

Med små grep kan også kostholdet ditt bli sunnere. Kanskje ikke bare for deg selv, men også for resten av familien. Kostholdet som anbefales ved høyt blodtrykk, er et godt kosthold for alle, barn og voksne.

For å få til en endring i kosthold og aktivitetsnivå i hverdagen må du legge opp til noe som du kan leve med resten av livet. Start ikke opp med for store ambisjoner om å endre levevaner. Da er risikoen større for at du gir opp.

For eksempel kan det være feil å alltid nekte deg selv noe av den maten du liker best. Gleden over god mat er en viktig side ved livet.

Forrige side Neste side