Informasjon

Høyt blodtrykk

Normalt versus for høyt blodtrykk

Hva som er normalt blodtrykk, varierer med alder og tilstedeværelse av andre risikofaktorer. Det normale blodtrykket stiger noe med alderen. Forhøyet blodtrykk starter ved 140/90 mmHg.

Forenklet kan vi si at det foreligger et for høyt blodtrykk når overtrykket (systolisk trykk) er over 140 og/eller når undertrykket (diastoliske trykk) er over 90. Men det behøver ikke å bety at du skal behandles med medisiner for å få ned blodtrykket. Betydningen av et forhøyet trykk avhenger av hvor mange andre risikofaktorer du har:

  • Alder - risikoen øker med alderen
  • Kjønn - menn har høyere risiko enn kvinner
  • Røyking
  • Høyt kolesterol
  • Diabetes
  • Tidligere hjertekarsykdom

Jo flere risikofaktorer du har, jo viktigere er det å få senket et lett eller moderat forhøyet blodtrykk. Motsatt, hvis du ikke har andre risikofaktorer, aksepteres et noe høyere blodtrykk.

Dersom du har et blodtrykk høyere enn 160/100 mmHg, vil du vanligvis trenge medikamentell behandling i tillegg til livsstilsendringer, uavhengig av andre risikofaktorer. 

Summen av alle risikofaktorer omtales som totalrisiko, mer om det nedenfor.

Forrige side Neste side