Informasjon

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk, diagnostikk

Blodtrykket varierer fra dag til dag og fra minutt til minutt. For å stille en sikker diagnose kreves det derfor at blodtrykket holder seg forhøyet ved gjentatte målinger over uker og måneder. Hvis blodtrykket kun er moderat forhøyet, anbefales det å observere blodtrykket i 3-6 måneder, med gjentatte målinger, før man tar stilling til om blodtrykket skal behandles med medisiner.

Som ledd i utredningen tas det blodprøver for å måle kolesterol, sjekke blodsukker og utelukke eventuell nyresykdom eller stoffskiftesykdom. En EKG-undersøkelse viser om hjertet har blitt overbelastet på grunn av det høye trykket. Ved tvil om diagnosen brukes også registrering av blodtrykket gjennom hele eller deler av døgnet (16-24-timers blodtrykk), eller du foretar hjemmemålinger av blodtrykket selv.

Totalrisiko

Siden blodtrykket bare er én av flere risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom, legges det avgjørende vekt på å avdekke totalrisikoen. Andre risikofaktorer er forekomst av hjertekarsykdom i familien (foreldre og søsken), røyking, høyt kolesterol, diabetes type 1 eller type 2, overvekt, det å være mann. Det er summen av alle disse risikofaktorene som bestemmer din totalrisiko. Jo flere risikofaktorer, jo større grunn til å behandle blodtrykket med både livsstilsendringer og medisiner. Jo færre risikofaktorer, jo større grunn til å satse kun på livsstilsendringer.

Forrige side Neste side