Informasjon

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk, behandling

Hensikten med å behandle høyt blodtrykk er å minske risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Effekten av behandlingen er størst når det gjelder forebygging av hjerneslag, i noe mindre grad reduseres også risikoen for angina og hjerteinfarkt. Egenbehandling er uansett viktig, og kan være tilstrekkelig når det er påvist et mildt forhøyet blodtrykk (systolisk 140 til 160 mmHg).

Egenbehandling

Det er flere ting du selv kan gjøre for å senke blodtrykket og redusere risikoen. Mosjon er viktig. Kostomlegging til mer fisk, fiber, frukt og grønnsaker, og mindre fett og salt, kan være nyttig. Fedme og overvekt øker risikoen, og vektreduksjon er et viktig tiltak. Røyking øker risikoen betydelig, og det er viktig at den som røyker slutter med det. Antall dagligrøykere i Norge er nå (2019) nede i 9%, så dette rådet gjelder stadig færre. 

Medikamentell behandling

Det finnes en rekke medikamenter som kan redusere blodtrykket. Valg av medikament vurderes individuelt, men mest brukt er vanndrivende medisiner (tiazider), ACE-hemmere, angiotensin II-blokkere og kalsiumblokkere. Betablokkere brukes også, først og fremst hvis du samtidig har angina pektoris eller hjertesvikt. Ofte blir det nødvendig å kombinere flere medikamenter for å få tilstrekkelig effekt med færrest mulig bivirkninger.

Forrige side Neste side