Informasjon

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk, forløp og prognose

Dersom høyt blodtrykk forblir ubehandlet i mange år, øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Den totale risikoen for slik sykdom avhenger imidlertid av flere faktorer. Det er derfor viktig å se på andre ting enn kun blodtrykket.

Medisiner kan ikke erstatte en sunn livsstil! Vanligvis er blodtrykksbehandling livslang. Men det hender at en omlegging av livsstilen medfører så store forbedringer at blodtrykket kan reguleres uten medisiner.

Vanlige komplikasjoner ved forhøyt blodtrykk er hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertesvikt og nyreskade.

Mange har problemer med å motivere seg til å ta medisiner i årevis for en "sykdom" de ikke merker noe til. Det er imidlertid en sterk anbefaling, basert på solid forskning, at medisinene brukes dersom blodtrykket er vesentlig forhøyet og livvstilstiltak alene ikke fører til målet. 

Forrige side Neste side