Informasjon

Øyeskade ved høyt blodtrykk

Øyeskader ved høyt blodtrykk oppstår på grunn av forandringer i små blodårer i øyets netthinne. Dette disponerer for netthinneskader som kan ende med varig synstap.

Hva er øyeskade ved hypertensjon?

Lengdesnitt av øyet

Øyeskade ved behandlingstrengende høyt blodtrykk, hypertensjon, innebærer forandringer i små blodårer (arterioler) i øyets netthinne (retina). En slik skade betegnes hypertensiv retinopati. Det tar som oftest mange år før det kan påvises slike forandringer i netthinnen. Ved mangelfull behandling av blodtrykket kan imidlertid blodåreforandringene oppstå brått og føre til akutte synsforstyrrelser. Tilstanden er ikke sjelden blant de pasientene som har høyest blodtrykk.

Forandringene som kan observeres i øyets arterioler, er representative for tilsvarende forandringer i arteriolene andre steder i kroppen.

Årsak

Hypertensiv retinopati.jpg

Det høye blodtrykket fører til at de små blodårene i netthinnen blir utsatt for press og slitasje. Åreforkalkning, arteriosklerose, utvikler seg hurtigere hos dem med høyt blodtrykk sammenlignet med personer med normalt blodtrykk. Blodårene blir mer slyngete og trangere. I likhet med blodårer andre steder i kroppen, kan disse blodårene sprekke og det blør fra dem. Men det kan også være at blodårene tetter seg igjen ved at små blodpropper blokkerer karet. Disse områdene av netthinnen som har vært utsatt for blødning eller blodpropp, blir varig ødelagt. Jo mer omfattende disse skadene er, desto dårligere blir synet.

 Diagnosen

Risikoen for å utvikle arteriosklerose øker dersom du i tillegg røyker, har høyt kolesterol, har diabetes mellitus type 1 eller type 2, eller er arvelig disponert for slike sykdommer.

Tilstanden kan diagnostiseres i to forskjellige situasjoner: Som ledd i rutinekontroll og i forbindelse med akutt oppstått synstap. En viktig del av rutinekontrollen av pasienter med mangeårig høyt blodtrykk, er jevnlige kontroller av øyebunnen. Ved hjelp av et instrument (oftalmoskop) kan legen lyse inn i og studere øyebunnen. Dersom det foreligger begynnende øyeskader, kan disse i mange tilfeller oppdages, og du vil bli henvist til øyelege.

Den andre situasjonen er akutt oppstått synstap. I slike tilfeller er det viktig for legen å få rede på at du har høyt blodtrykk. Noen ganger oppstår slike situasjoner etter mangeårig høyt blodtrykk, andre ganger i forbindelse med kortvarige episoder med svært høyt blodtrykk.

Påvisning av slike øyeskader medfører behandling og oppfølging av øyelege. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å legge deg inn på øyeavdeling ved et sykehus, blant annet for å undersøke blodtilførselen til netthinnen ved hjelp av kontrastundersøkelser.

Behandling

Behandlingens hensikt er å unngå skader på grunn av det høye blodtrykket. Det aller viktigste tiltaket er mer intensiv behandling av blodtrykket. Som regel betyr det høyere doser blodtrykksmedisin, eventuelt bruk av flere typer blodtrykksenkende legemidler.

Viktige forebyggende tiltak er i tillegg røykestopp, mosjon, et sunt kosthold og vektreduksjon.

På sykehuset kan det også bli aktuelt å behandle forandringene i netthinnen med laser for å begrense skadene.

Forløp og prognose

Ubehandlet er tilstanden alvorlig og kan resultere i blindhet. Netthinneforandringer kan dessuten være tegn på at det er fare for andre komplikasjoner til det høye blodtrykket som hjerneslag, nyreskade, hjerteinfarkt.

Tidlig påvisning av forandringer på netthinnen og intensivering av behandlingen reduserer risikoen for øyeskader betydelig, og samtidig reduseres også risikoen for andre komplikasjoner til arteriosklerosen.

Vil du vite mer?