Informasjon

Trening: En medisinfri måte å senke blodtrykket på

Regelmessig fysisk aktivitet og trening er for mange minst like god behandling av høyt blodtrykk som medisiner. Og så hjelper det mot mange andre sykdommer og plager, og det gir velvære dersom man finner en passende treningsform.

Høyt blodtrykk, hypertensjon, rammer 10-15 prosent av den voksne befolkningen i Norge og er en viktig risikofaktor for hjerneslag og hjerteinfarkt.

Risikoen for å få høyt blodtrykk øker med alderen, men trening kan forhindre dette. Og, dersom blodtrykket ditt allerede er for høyt, så kan trening gjøre at du får kontroll over det. Et sunt kosthold og mer aktivitet behøver verken kreve mye tid eller krefter. Du trenger ikke å følge strenge dietter eller å drive hard trening. Noen enkle omlegginger i hverdagen er ofte det som skal til.

Hvordan kan trening senke blodtrykket?

Hvordan er høyt blodtrykk og trening forbundet? Regelmessig fysisk aktivitet gjør hjertet ditt sterkere. Et sterkere hjerte kan pumpe mer blod med mindre anstrengelse. Når hjertet bruker mindre kraft på å pumpe blodet rundt i kretsløpene, kan kraften mot åreveggen inne i arteriene avta, og blodtrykket synker.

Ved å være mer aktiv kan du senke det systoliske blodtrykket (overtrykket) med fra 5 til 10 mm Hg (kvikksølv). Det er like bra som mange blodtrykksmedisiner. For noen vil trening redusere eller helt erstatte behovet for blodtrykksmedisin.

Hvis blodtrykket ditt er på et ønskelig nivå, det vil si lavere enn 140/90 eller helst under 130/80, vil trening motvirke at det stiger. Regelmessig trening hjelper deg også til å opprettholde en sunn vekt, en annen viktig faktor i kontrollen av blodtrykket. Sammen med et sunt kosthold vil det også gi deg en gunstigere sammensetning av fettet i blodet ditt.

Men for å holde blodtrykket lavt, må du fortsette å trene. Det tar ca. tre måneder fra du starter med regelmessig trening til det har en gunstig effekt på blodtrykket ditt. Gevinsten varer bare så lenge du fortsetter å trene.

Neste side