Informasjon

Trening: En medisinfri måte å senke blodtrykket på

Vekttrening og høyt blodtrykk

Vekttrening kan gi kortvarige økninger i blodtrykk. En slik økning kan være betenkelig - avhengig av hvor mye du løfter. Men vektløfting kan også ha langtidseffekter på blodtrykket ditt som oppveier risikoen forbundet med en kortvarig blodtrykkstopp.

Hvis du har høyt blodtrykk og ønsker å inkludere vekttrening i ditt treningsprogram, husk da:

  • Lær å løfte riktig for å unngå skader
  • Ikke hold pusten mens du løfter. Det kan øke risikoen for skumle topper i blodtrykk. Husk å puste hele tiden ved løfting.
  • Løft heller lettere vekter flere ganger. Tunge vekter øker belastningen som kan øke risikoen for en uheldig blodtrykksøkning. Tren med lettere vekter og øk i stedet antall repetisjoner.
  • Lytt til kroppen. Stopp treningen med en gang dersom du blir svært andpusten eller svimmel, eller du merker smerter eller trykk i brystet.

Dersom du behandles for høyt blodtrykk, anbefales du å konferere med legen før du starter styrketrening. 

Forrige side Neste side