Informasjon

Trening: En medisinfri måte å senke blodtrykket på

Registrer fremgangen din

Den eneste måten å oppdage høyt blodtrykk på, er ved å måle blodtrykket. Sørg for at det måles i forbindelse med legebesøk, eventuelt skaff deg et hjemme-måleapparat. Hvis du allerede har fått konstatert at du har høyt blodtrykk, så kan hjemmemålinger hjelpe deg til å se om treningen får blodtrykket til å gå ned, slik at du ikke behøver å oppsøke legen så ofte for å få sjekket trykket.

Hvis du bestemmer deg for å måle blodtrykket hjemme, vil målingene bli mest nøyaktige hvis du sjekker blodtrykket rett før du trener eller minst en time etter at du har trent.

Forrige side Neste side