Informasjon

Undersøkelser ved høyt blodtrykk

Den viktigste undersøkelsen er målinger av blodtrykket. Det kan gjøres på legekontoret, hjemme av deg selv eller som 24 timers automatisk blodtrykksmåling.

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk, hypertensjon, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt (høyere enn 140/90). Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet, og medfører en risiko for utvikling av blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt.

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer. Ved meget høye trykk, noe som er sjeldent, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Fordi de fleste ikke merker at de har høyt blodtrykk, og ettersom dette er en tilstand som på sikt kan få alvorlige følger, er blodtrykksmåling en viktig del av alle helseundersøkelser.

Ofte oppdages hypertensjon ved en tilfeldighet. Det kan da være nødvendig å gjøre flere undersøkelser, blant annet for å finne ut om det er noen underliggende årsak til det høye blodtrykket, og om det har inntruffet skader på organer.

Neste side