Informasjon

Aortainsuffisiens

Hvis klaffen mellom hjertet og hovedpulsåren (aortaklaffen) ikke lukker seg som den skal etter at hjertet har pumpet ut blod i hovedpulsåren aorta, kalles det aortainsuffisiens.

Hva er aortainsuffisiens?

[imported]
[imported]

Aorta er hovedpulsåren i kroppen. Den leder blodstrømmen ut fra hjertet og ut i det store kretsløpet. Når hjertet trekker seg sammen, pumpes det blod ut i aorta. Når hjertet har trukket seg helt sammen, stenges forbindelsen mellom aorta og hjertet ved at den såkalte aortaklaffen lukker seg. Dette hindrer at blodet strømmer tilbake til hjertet i hjertets hvilefase. Klaffen fungerer altså som en enveisventil. Hvis denne klaffen ikke lukker slik den skal, blir det lekkasje av blod tilbake til hjertet fra aorta. Det er dette som kalles aortainsuffisiens (insuffisient = utilstrekkelig), eller aortaklaffinsuffisiens.

Neste side