Informasjon

Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose

Aortastenose er en forsnevring av åpningen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren. Etter hvert kan dette føre til sviktende hjertefunksjon. Den eneste helbredende behandlingen er kirurgisk innsetting av ny ventil.

Hva er forsnevring i aortaklaffen (aortastenose)?

Aortaklaffen er hjerteklaffen mellom hovedpulsåren (aorta) og venstre hjertekammer. Den består normalt av tre "blader" som skal åpne seg når blodet strømmer ut fra hjertet, og som skal lukke seg og hindre blodet i å strømme tilbake til hjertet når hjertets pumpefase er over. Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose, er en tilstand som hindrer blodstrømmen fra venstre hjertekammer og ut i aorta. Forsnevringen kan sitte i selve klaffen, under klaffen eller over klaffen. Å pumpe ut blod fra hjertet gjennom en trang aortaklaff, øker belastningen på hjertet. Med tiden kan det medføre overbelastning og skade på hjertemuskelen.

Aortastenose
Hjerteklaffene sett forfra

Forsnevring i aortaklaffen er den hyppigste av de ikke-medfødte klaffesykdommene. Tilstanden er vanligst etter 70 år, og den er 3-4 ganger hyppigere hos menn. 25-35 prosent av personer over 65-70 år har lette tegn til forsnevring av aortaklaffen på ultralyd, men bare 2-3 prosent av disse er så uttalte at blodsirkulasjon forstyrres og behandling er nødvendig. 

Neste side