Informasjon

Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose

Temaside om Korona

Diagnostikk

Vanligvis tar det lang tid før tilstanden gir symptomer. De hyppigste symptomene som oppstår etterhvert er tungpust, brystsmerter, svimmelhet og besvimelse, spesielt ved anstrengelse. Tidligere giktfeber er en viktig opplysning.

Ved legeundersøkelsen høres en bilyd over hjertet (en lyd som normalt ikke skal være tilstede). Lyden er også ofte hørbar over pulsårene på halsen. Bilyden er som regel ganske sterk, og ofte lett å gjenkjenne. Denne lyden vil også være hørbar hos pasienter som ikke har noen plager av sykdommen.

Andre undersøkelser

EKG (fremstilling av hjertets elektriske aktivitet) kan vise dreining av hjertets elektriske akse, fortykking av hjertemuskulaturen og/eller blokk i den elektriske impulsledningen. Ingen av disse funnene er bevis for at det foreligger aortastenose. Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) er den viktigste undersøkelsen, og denne gir også informasjon om alvorlighetsgraden av klaffeforsnevringen.

Forrige side Neste side