Informasjon

Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose

Temaside om Korona

Behandling

Den eneste behandlingen som kan helbrede aortastenose er kirurgisk behandling med innsetting av ny klaff. Det har vært vanlig å vente til pasienten får symptomer, før operasjon blir anbefalt. Det mest ideelle tidspunktet er "like før" symptomer melder seg. Dette kan man få til ved at alle som får denne diagnosen kommer inn i et grundig kontrollprogram hvor man med regelmessige undersøkelser med ekkokardiografi fastsetter operasjonstidspunktet.

Det finnes to måter å operere tilstanden. Den tradisjonelle måten er åpen operasjon hvor kirurgen skaffer seg tilgang til hjertet ved å åpne brystkassen gjennom brystbenet. Alternativet er å sette inn ny aortaklaff ved kateterbasert aortaklaffoperasjon. Katetermetoden har blitt mer aktuell de siste årene. Fordelen er at inngrepet er mindre omfattende og rehabiliteringstiden er kortere. Men katetermetoden kan også ha ulemper. I Norge anses kateteroperasjonen som et godt alternativ hos pasienter med høy operasjonsrisiko, f.eks. dårlig generell helse og/eller høy alder. På verdensbasis har man mest erfaring med det nye inngrepet fra operasjoner av eldre pasienter (80+). Det diskuteres om katetermetoden etter hvert kan erstatte den tradisjonelle åpne operasjonen, også hos yngre pasienter med lavere operasjonsrisiko.

Røykere som får aortastenose bør absolutt slutte å røyke. Et sunt kosthold kan sannsynligvis også bidra til å bremse utviklingen av sykdommen.

Medikamentell behandling

Flere typer medisiner er aktuelt dersom det utvikles hjertesvikt. Etter operasjon med innsetting av mekanisk klaff må blodfortynnende behandling (Marevan) brukes resten av livet. Ved biologisk hjerteklaff anbefales ofte Marevan bare den første tiden, deretter Albyl-E. Pasienter med kunstig hjerteklaff trenger også forebyggende behandling med antibiotika ved noen kirurgiske inngrep i munnhulen

Forrige side Neste side