Informasjon

Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose

Temaside om Korona

Langtidsutsikter

Tilstanden oppdages ofte ved tilfeldig funn av bilyd, eller på grunn av symptomer. Ubehandlet vil tilstanden kunne utvikle seg til hjertesvikt i løpet av noen få år. Hjertesvikt kan utvikles plutselig eller gradvis. Mange får brystsmerter ved anstrengelser (angina pektoris). Andre symptomer kan være besvimelse, svimmelhet, hjertesvikt og hjertestans.

Hvis man får stilt diagnosen tidlig - før symptomene setter inn - kan man operere før klaffefeilen får gjort skade på hjertet. Etter en slik operasjon blir man frisk, og gjenværende levetid er omtrent like lang som for jevnaldrende personer. Risikoen for komplikasjoner under operasjonen er i våre dager liten. Inngrepet er imidlertid stort og ikke helt uten risiko. For pasienter som man frykter ikke vil tåle en åpen operasjon, er det nå muligheter for å sette inn ny klaff ved bruk av kateter som innføres i lysken.

Forrige side Neste side