Informasjon

Infeksiøs endokarditt

Infeksiøs endokarditt er en bakteriebetennelse (infeksjon) i årehinnen (endokard) inne i hjertet, der smitten (bakteriene) oftest har kommet med blodstrømmen.

Hva er infeksiøs endokarditt?

Hjerte - innvendig
Hjerte - innvendig

Infeksiøs endokarditt er en bakteriebetennelse (infeksjon) i endokard, den glatte hinnen som kler innsiden av hjertet og overflaten av hjerteklaffene. 

Sykdommen finnes både i en akutt, hurtig fremskridende form og i en subakutt form hvor symptomene utvikles gradvis og over noe lengre tid. 

Ofte er det uspesifikke symptomer som vedvarende feber, frysninger, nattesvette, slapphet og utilpasshet, tap av matlyst, vekttap, kvalme og oppkast. Som følge av infeksjonen kan det løsne små blodpropper fra hjerteklaffene og forårsake sykdomstegn for eksempel i huden, i hjernen, eller i lungene. 

I den vestlige verden er forekomsten av infeksiøs endokarditt ca. 10 tilfeller per 100.000 innbyggere per år, altså en sjelden tilstand.

Forekomsten er ti ganger så høy hos narkomane (sprøytemisbrukere) som i den øvrige befolkning. Hos pasienter med hjerteklaffproteser er forekomsten enda høyere. Gjennomsnittsalderen for utvikling av endokarditt er ca. 50 år.

Neste side