Informasjon

Infeksiøs endokarditt

Hopp til innhold

Hva er infeksiøs endokarditt?

Hjerte - innvendig
Hjerte - innvendig

Infeksiøs endokarditt er en bakteriebetennelse (infeksjon) i årehinnen (endokard) inne i hjertet, der smitten (bakteriene) oftest har kommet med blodstrømmen. Hjerteklaffene, som er dekket av årehinnen, angripes. Disse klaffene har til oppgave å skille hjertekamrene fra hverandre som enveisventiler, og ved skade på dem vil hjertets pumpearbeide bli vanskeliggjort.

Sykdommen finnes både i en akutt, hurtig fremskridende form og i en subakutt form hvor symptomene oppstår over noe lengre tid. Sykdomsbildet kan være høyst variabelt og gjør at det i mange tilfeller tar lang tid før korrekt diagnose blir stilt. Tilstanden bør alltid mistenkes ved langvarig feber av ukjent årsak og særlig blant personer med kjent klaffesykdom.

Pasienten klager ofte over uspesifikke symptomer som frysninger og feber, nattesvette, slapphet og utilpasshet, tap av matlyst, vekttap, kvalme og oppkast.

I den vestlige verden er forekomsten av infeksiøs endokarditt 3-10 per 100.000 pasienter per år; altså en sjelden tilstand. Forekomsten er 10 ganger så høy hos narkomane (sprøytemisbrukere) som i den øvrige befolkning. Hos pasienter med hjerteklaffproteser er forekomsten enda høyere. Gjennomsnittsalderen for utvikling av endokarditt er 50 år.