Informasjon

Infeksiøs endokarditt

Årsak

Infeksiøs endokarditt kan forårsakes av en rekke organismer. Blant de hyppigste (mer enn 80  prosent) er stafylokokker, streptokokker eller enterokokker. Sykdommen kan også forårsakes av andre bakterier og sopp (candida).

Bakteriene kommer som oftest med blodstrømmen til hjertet. Mulige årsaker for at bakterier kommer i blodbanen kan være en tanninfeksjon, et betent lite sår eller en annen ubetydelig infeksjon. På friske hjerteklaffer slår bakteriene seg vanligvis ikke ned, men på skadede hjerteklaffer kan de formere seg.

Så danner seg gjerne vorteaktige utvekster. Disse utvekstene kan løsne, og føres med blodstrømmen som bakterie-blodpropper (bakterieemboli). Når disse setter seg fast i blodkar i huden, i lungene eller i hjernen, opptrer flere symptomer. Dette kan føre til for eksempel hudforandringer, symptomer på hjerneslag eller pustebesvær.

Klaffene tar skade av betennelsen, noe som kan føre til at klaffene begynner å lekke og hjertets pumpearbeid blir tyngre, i verste fall så vanskeliggjort at det blir en livstruende tilstand.

Omtrent to tredjedeler av pasientene har en eller annen hjertedefekt, for eksempel medfødt hjertefeil, forut for infeksjonen. En slik hjertedefekt kan være uoppdaget før endokarditten oppstår.

Personer med spesiell risiko for endokarditt er pasienter med kunstige hjerteklaffer (proteser), med hjertefeil forårsaket av visse revmatiske sykdommer, medfødte hjertefeil, andre feil med hjerteklaffene, tidligere infeksiøs endokarditt, nedsatt infeksjonsforsvar (for eksempel hiv), kronisk sykdom, pasienter med innlagte katetre eller elektroder i blodårene, sprøytemisbruk.

Det har skjedd endringer i årsakene til endokarditt. Kronisk revmatisk hjertesykdom er i dag i vestlige land en uvanlig årsak. Vanligere årsaker i våre dager er klaffesykdom hos eldre, intravenøst sprøytemisbruk, innsetting av kunstige klaffer, instrumentering inne i blodårene samtidig med økt forekomst av stafylokokkinfeksjoner. Nye bakterier påvises og multiresistente bakterier gjør behandlingen vanskeligere.

Forrige side Neste side