Informasjon

Infeksiøs endokarditt

Prognose

Uten behandling er infeksiøs endokarditt vanligvis en dødelig tilstand. Med behandling overlever 60 - 90 prosent av pasientene. Prognosen av tilstanden er mindre bra hos pasienter med kunstig hjerteklaff, etter hjerteklaffoperasjoner, eller hos eldre pasienter med andre kroniske sykdommer. Det anbefales regelmessige kontroller hos lege i noen måneder etter behandling av den akutte infeksjonen.

Komplikasjoner

  • Infeksjonen kan være vanskelig å få bukt med
  • Bakterie-blodpropper kan løsne fra klaffene og føres med blodstrømmen til lungene eller andre deler av kroppen, der de kan sette seg fast i blodårer og dermed føre til skade
  • De angrepne klaffene kan revne, noe som gjør at hjertet får store problemer med sitt pumpearbeid
  • Det kan oppstå utposninger på hjerteveggen som kan revne
Forrige side Neste side