Informasjon

Infeksiøs endokarditt

Å leve med infeksiøs endokarditt

Mennesker som tilhører en risikogruppe for å få endokarditt (på grunn av medfødte hjertefeil, ervervede klaffefeil, klaffeproteser eller tidligere gjennomgått endokarditt) bør være oppmerksom på feber uten kjent årsak som varer lenger enn 5 - 7 dager. I så fall bør de rådføre seg med lege umiddelbart. 

For risikogruppene er det spesielt viktig med god munnhygiene og tannhelse. Regelmessig kontroll hos tannlegen anbefales. Piercing og tatoveringer frarådes. Sår og skader bør desinfiseres og behandles nøye for å unngå bakterievekst.

Tidligere ble det anbefalt rutiner for forebyggende behandling med antibiotika før inngrep som tannbehandlinger og inngrep i munnhule og svelg. Slike inngrep kan føre til at det kommer bakterier over i blodet (bakteriemi). I dag avstår man fra å rutinemessig anbefale antibiotika, men foretar heller individuelle vurderinger.

Forrige side Neste side