Informasjon

Mitralklaffsvikt

Mitralklaffen er navnet på hjerteklaffen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer. Når blodet strømmer i feil retning gjennom klaffen, foreligger mitralklaffesvikt.

Hva er mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens)?

Mitralklaffen er navnet på hjerteklaffen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer. Denne klaffen skal normalt hindre blodet i å renne tilbake til venstre forkammer når hjertekammeret trekker seg sammen. Når blodet strømmer i feil retning gjennom klaffen, foreligger mitralklaffesvikt.

Dette er den nest hyppigste klaffefeilen, etter forsnevring av aortaklaffen (klaffen til hovedpulsåren). Mitralklaffsvikt ses ofte som et tilleggsfenomen til utvidelse av venstre hjertekammer ved hjertesvikt (klaffeapparatet settes på strekk).

Mitralinsuffisiens
Mitralklaff.png
Neste side